Activiteiten

Onze praktijk werkt vanuit het biopsychosociaal model behorend bij generalistische behandel-richtlijnen van de Generalistische Basis GGZ (voorheen Eerstelijn). Kort samengevat: wij werken vanuit de visie dat persoonlijke factoren van het medische, sociale, cognitieve en emotionele domein zo goed mogelijk moeten worden geintegreerd om tot een zo passend mogelijk diagnose en behandelaanpak te komen voor iedere individuele client. Ons team beschikt over expertise in de belangrijkste behandelvormen binnen de GB GGZ, te weten:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • EMDR
  • Interpersoonlijke therapie
  • EFT (Emotionally Focused Therapy)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Aandachtgerichte therapie
  • Hypnotherapie
  • E-Health (gebruikte software: www.Therapieland.nl)

Niet zelden bestaat een behandelplan uit combinatie van bovenstaande methoden.