Behandeling

Psychologiepraktijk Reeshof – Baarle biedt verschillende behandelkaders.

Wij spreken van zorg of therapie wanneer een (behandel)traject in relatie staat tot een DSM-V diagnose welke door de Nederlandse Zorgautoriteit en de wetenschap wordt erkend.

De huisarts vermeldt op de verwijsbrief een ‘vermoede DSM-V diagnose’. De psycholoog stelt de diagnose vast en stelt daarmee vast dat uw behandeling vergoede therapie betreft. Uw zorgverzekering betaalt uw behandeling conform het geldende zorgproduct.

Voorbeelden van problematiek waarvan behandeling in de vergoede zorg valt:

 • Stemmingsstoornissen (bv depressiviteit)
 • Angststoornissen en/of paniekstoornissen (bv posttraumatische stressstoornissen, dwangstoornissen, sociale angst)
 • Somatoforme stoornissen (lichamelijke klachten welke medisch niet- of moeilijk verklaarbaar of behandelbaar zijn, langdurige overspanning of ‘burnout’).
 • Gedragsstoornissen (bv verslavinggedrag, stoornissen in de impulsbeheersing)

Wanneer er geen sprake is van een DSM-V diagnose maar wel van klachten, bv arbeidsproblematiek, verwerkingsproblematiek, partnerrelatieproblematiek, bieden wij therapie in de onvergoede zorg conform richtlijnen NZA die voor alle zorgverzekeraars gelden.

kunt dan bij ons in behandeling waarvan de kosten voor u zijn.

Voorbeelden:

 • Aanpassingsstoornissen (vastlopen t.g.v. een grote verandering in uw leven)
 • Werk- of carrière gerelateerde problemen of groeiwensen
 • Relatie- of gezinsproblemen
 • Identiteitsproblematiek
 • Rouwverwerking
 • Existentiele- of levensfaseproblematiek.

Wanneer u wensen hebt t.a.v. persoonlijke ontwikkeling bv zingeving of sociale profilering en er is geen sprake van een DSM-V stoornis noch van concrete klachten, dan kunt u bij ons terecht voor coaching, tegen eigen bekostiging.

Werkwijze:

Wanneer u zich aanmeldt voor behandeling of coachingstraject zult u te woord worden gestaan door onze assistente. Zij neemt uw gegevens op (naam, adres, geboortedatum, etc.) en in het kort de reden tot aanmelding. Het kan zijn dat er sprake is van enige wachttijd tot intake. Nadat de eventuele wachttijd is verstreken (zie home pagina voor info hierover) ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek bij één van de psychologen. Mocht u op voorhand een voorkeur hebben voor één van de psychologen dan kunt u dat uiteraard bij aanmelding aangeven. Mocht na intake overgegaan worden tot behandeling dan start deze direct.

In de eerste fase van het traject zal voornamelijk aandacht zijn voor diagnostiek en onderzoek.

Voorbeelden van onderwerpen welke aan bod kunnen komen tijdens een eerste gesprek:

 • De klachten. (hoe ze zijn ontstaan, hoe blijven ze in stand, wat heeft u reeds aan oplossingen geprobeerd etc.)
 • Uw hulpvraag (wat wilt u bereiken met het traject)
 • Uw persoonlijkheidsstructuur (competenties en valkuilen, uw interesses, hobby’s, schoolverleden, opvoeding, gewoontes etc.)
 • Het sociale domein. (gezinssituatie, carrière/arbeidsverleden, vrienden/familie. Op indicatie wordt het sociale netwerk betrokken bij de behandeling).
 • Copingstijlen (welke “stijlen” regelmatig worden gehanteerd m.b.t. het oplossen van problemen of tegenslagen).

We oriënteren ons in de startfase graag zo breed en volledig mogelijk. opdat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Vaak wordt het intakegesprek aangevuld met psychologisch onderzoek middels vragenlijsten. De gegevens verkregen uit de intake en het psychologisch onderzoek worden met u besproken om vervolgens samen tot een passend plan van aanpak te komen.

Gedurende het traject zal de psycholoog de rode draad in de gaten houden en u hier regelmatig in samenvattende vorm over informeren. Wij vinden het prettig als u uw ervaringen met ons deelt en het aangeeft als u van mening bent dat het plan van aanpak of elementen hieruit dienen te worden bijgesteld. Wij vinden gelijkwaardigheid binnen de werkrelatie die we met elkaar opbouwen een belangrijke voorwaarde.

Wanneer er sprake is geweest van een behandeltraject zal op het moment dat we een dossier sluiten met uw toestemming de huisarts geïnformeerd worden over het verloop- en effect van de behandeling en wordt uw dossier nog 15 jaar bewaard. (zie details rondom uw dossier: “Kwaliteit & Privacy”).

Behandelvormen:

Ons team beschikt over expertise in de belangrijkste behandelvormen binnen de GB GGZ, te weten:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schematherapie
 • EMDR
 • Interpersoonlijke therapie
 • EFT (Emotionally Focused Therapy)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Aandachtsgerichte therapie
 • ACT therapie (Acceptance and commitment therapy)
 • Hypnotherapie
 • Ehealth (gebruikte software: www.therapieland.nl)

Behandelfilosofie:

Van oudsher heeft de medicus aandacht voor het lichaam, de psycholoog aandacht voor de geest en de socioloog aandacht voor de omgeving. Echter hebben deze drie aandachtsgebieden regelmatig grote invloed op elkaar. Een voorbeeld:

Het komt vaak voor de mensen met veel zorgen minder goed slapen doordat piekergedachten hen beletten de slaap te vatten. Wanneer dit structureel gebeurt is de kans aanwezig dat hij/zij toenemend vermoeid op het werk aanwezig is, zich minder goed kan concentreren en vaker fouten maakt. Misschien wordt dit opgemerkt door collega’s of de werkgever en leidt dit tot onvrede bij collega’s of werkgever. De persoon in kwestie had al veel zorgen en heeft er zojuist nog een zorg bij gekregen, namelijk: ontevredenheid op het werk. Wanneer dit opstapelt kan het zomaar gebeuren dat iemand zo gespannen en vermoeid raakt dat het lichaam allerhande symptomen ontwikkeld op psychologisch en/of lichamelijk vlak.

Dit voorbeeld illustreert wat wordt bedoeld met het “biopsychosociaal model”. Het gaat er van uit dat het van groot belang is naast de losse onderzoeksgebieden aandacht te hebben voor de manier waarop deze invloed op elkaar hebben.

Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Afspraken kunnen gemaakt worden via de assistente tel 013 5718688. Op maandag, dinsdag en donderdag is onze assistente vaak rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Op alle overige tijdstippen en dagen kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld (meestal dezelfde werkdag).

Per Mail
U kunt gebruik maken van het contactformulier als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Afspraken inplannen doen wij enkel telefonisch.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg