Ons team

 

Wie zijn wij?

Wij zijn GZ-psychologen in hart en nieren. Werkzaam in de GB GGZ, met passie voor ons vak en echte aandacht voor onze cliënten. Wij staan voor onze kernwaarden:

Integriteit

‘Psychologie is de wetenschap, therapie het ambacht’ vinden wij.
Wij beoefenen dit ambacht zorgvuldig als betrouwbare en veilige gesprekspartner voor onze cliënten.
Wij zetten ons in voor onze cliënten met optimale drive, niet alleen in optimale op maat gesneden behandeling maar ook in follow up en nazorg. Wij zijn niet bang het niet te weten. Zo leren we van overleg en consultatie.
Zo zijn we voor onze verwijzers betrouwbare partners.
Wij investeren intensief in multidisciplinair overleg (korte lijnen en structurele MDO’s).
Wij willen graag een goede werkplek zijn. Mensen die fijn werken samen, ontwikkelen, groeien, hebben plezier en blijven lang samenwerken.
Wij zijn kritisch op beleidszaken zoals regelgeving en zorgcontracten en maken bewuste keuzes in belang van ons vak en onze cliënten . Zo zijn wij voortdurend regionaal en landelijk actief op dit beleidsvlak met onze partners de beroepsverenigingen en regionale zorggroepen.

Stabiliteit

‘Psychologie is de wetenschap, therapie is het ambacht’ vinden wij.
Wij beoefenen ons moeilijke ambacht niet alleen, maar in stabiel teamverband. Zo verenigen we onze krachten en beroepsplezier.
Administratieve ondersteuning bevordert stabiliteit en ontzorgt de psycholoog.
De praktijk is uitstekend gefaciliteerd: de praktijkhouders regelen alle zaken die op praktijkniveau geregeld kunnen worden, onze assistente verzorgt de clientcontacten op het secretariaat. Zij werkt al ruim 25 jaar met en voor ons.
Onze praktijk is sinds ruim 25 jaar een vaste partner in de wijk. Met onze kwaliteit en betrokkenheid zijn wij verankerd in de wijk.
Wij nemen samen deel aan intervisie binnen de praktijk en met de kinder- en jeugdtherapeute verbonden aan het Gezondheidscentrum.
Wij voeren een kleine boekhouding waarover wij transparant communiceren.

Innovatie

Wij voelen ons de speciaalzaak in de GB GGZ, niet een supermarkt. ‘Bewust klein maar fijn’.
We zijn actief, nieuwsgierig en slagvaardig in vernieuwing en ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als in beleidszaken, zowel op praktijkniveau als landelijk.
Vakinhoudelijk ontwikkelen we met elkaar via nascholing en onderling delen van kennis.
Beroepsinhoudelijk ontwikkelen we met input van collega’s, beroepsverenigingen en zorgmakelaar bv op gebied van ICT, E-health, contracten en contacten met zorgverzekeraars en wet- en regelgeving.
Door ontbreken van een dure organisatiestructuur met ingewikkelde hiërarchische managementlagen wordt ieders inbreng gehoord, gezien en gewaardeerd.
Wil jij je bemoeien? Graag! Jij bemoeit je met ons en wij met jou; wij bemoeien ons met elkaar, met veel plezier en passie voor het vak.
Wij participeren monodisciplinair in ketenzorgprojecten en diverse samenwerkingsverbanden.
Wij zijn onderdeel van multidisciplinaire samenwerking en (nieuwe) projecten met onze collega’s van het Gezondheidscentrum Reeshof: https://www.gcreeshof.nl/

Dhr. drs. M. Blom

Mw. drs. A. de Bok

Mw. drs. M. Woestenberg

Mw. drs. E. Blommerde

Mw. A van Poppel

  • Onze administratieve kracht is per 1 juni j.l. aan het genieten van haar pensioen.

Mw. P. Gromiec

  • Onze intereurverzorgster