Vergoeding

Psychologiepraktijk Reeshof Baarle heeft voor 2019 contracten afgesloten met:
-CZ
-VGZ
-Zilveren Kruis
-VRZ (voorheen Multizorg)
-DSW
-de Friesland
Inclusief met alle onderliggende labels die onder deze namen vallen.
Psychologiepraktijk Reeshof Baarle heeft voor 2019 ook een contract afgesloten met ketenpartner PRORCH. CZ- en VGZclienten komen hiervoor in aanmerking.

Psychologiepraktijk Reeshof Baarle heeft vanaf 2018 géén contract afgesloten met:
– Menzis (labels: Menzis en Anderzorg)
Toelichting: de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaalt jaarlijks de richtlijnen voor vergoedingen in de zorg. Vorig jaar is gebleken dan Menzis naast deze landelijke richtlijnen eigen regels hanteert en gedeclareerde zorgproducten bij zorgverleners terugvordert op grond van deze eigen regels. Menzis geeft geen gehoor in de dialoog met onze beroepsvertegenwoordigers. Wij kunnen niet anders dan bezwaar maken door geen contract met Menzis af te sluiten voor 2018.
– Caresq IptiQ (labels: Promovendum, Besured, National Academic)
Toelichting: Deze zorgverzekeraar is nieuw op de markt en hanteert een ‘eenvoudige contractering’ door 1 tarief te bieden ongeacht kwalificaties van zorgverleners. Omdat wij staan voor kwaliteit in de zorg en dit borgen middels onze kwalificaties kunnen wij niet anders dan bezwaar maken tegen dit zorginkoopbeleid door geen contract met Caresq IptiQ af te sluiten.
Wij hebben kwaliteit hoog in ons vaandel en zijn actief in borgen en door ontwikkelen van kwaliteit in al onze eigen richtlijnen, visitaties en herregistraties.
De toenemende inmenging van zorgverzekeraars in onze beroepsuitoefening, in contract-eisen, is ingegeven door met name commerciële belangen (marktwerking in de zorg) mede daarom zijn wij van mening dat borging van onze kwaliteit moet gebeuren door de beroepsgroep zelf.
Wij willen graag vergoede zorg voor alle verzekerden door het afsluiten van contracten met de zorgverzekeraars. Dit streven heeft grenzen. Wanneer contractvoorwaarden dusdanig afwijken van elke redelijkheid of conflicteren met wetenschappelijke inzichten zijn wij genoodzaakt af te zien van een het afsluiten van een contract met de betreffende zorgverzekeraar.

Let op! Sommige zorgverzekeraars stellen bij ongecontracteerde hulpverlening als voorwaarde dat vóórafgaand aan de behandeling gevraagd wordt om toestemming. Als dit bij uw zorgverzekeraar het geval is en u vergeet dit vooraf te doen dan kan het zijn dat uw verzoek niet wordt gehonoreerd.

In geval van niet-gecontracteerde zorg declareert de behandelaar na afsluiting van de behandeling de kosten voor het zorgproduct bij u (NZA tarief, klik hier). U ontvangt deze factuur en u bent de betaling plichtige. U dient vervolgens de factuur in bij uw zorgverzekeraar en ontvangt (een deel van) de behandelkosten terug, afhankelijk van uw polis. Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u..
Overigens: ook bij contract-vrij werken houden we ons aan de richtlijnen die de overheid aan de vergoede zorg stelt en werken we volgens de regels van de NZA (dus ook in zorgproducten Kort, Midden, Intensief, ROM plicht).

Wat kunt u doen voor de intake:
Wij kunnen u bij aanmelding telefonisch nader informeren over onze contracten met zorgverzekeraars.
U blijft echter zelf verantwoordelijk u te informeren bij uw zorgverzekeraar met uw specifieke persoonlijke vragen afgestemd op uw persoonlijke polisvoorwaarden.

Verder van belang inzake vergoedingen:
-de VGZ , Zilveren Kruis en de Friesland hanteren een zorgplafond. D.w.z. dat zij de zorgverlener een behandel-budget bieden per jaar. Wanneer ons jaarbudget bereikt is dan kunnen wij klanten van deze zorgverzekeraars niet meer in behandeling nemen dat jaar. U kunt zich dan informeren bij uw zorgverzekeraar.
-de CZ hanteert een richtlijn productmix en maximaal aantal zorgproducten per jaar. U kunt zich informeren bij uw zorgverzekeraar.
-Zilveren Kruis hanteert een product-limiet.
-heeft u een natura of restitutiepolis?
Veel mensen hebben zonder het zelf te weten een naturapolis afgesloten. Dit is een polis waarbij uw zorgverzekeraar bepaalt bij welke zorgverleners uw behandeling (het meest ruim) wordt vergoed. Op deze wijze bepaalt uw zorgverzekeraar uw zorgverlenerskeuze, in ieder geval financieel.
Met een restitutiepolis maakt u deze keuze zelf. Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling volgens de richtlijnen vergoede zorg, ook wanneer uw behandelaar geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om u altijd te informeren bij uw zorgverzekeraar over uw specifieke polis. Wij hebben daarvoor ontoereikende informatie omdat er diverse restitutiepolissen zijn die ‘geen zuivere’ restitutiepolis zijn maar gedeeltelijk vergoeden. Er zijn namelijk slechts enkele zorgverzekeraars die een zuivere restitutiepolis aanbieden waarmee de cliënt recht heeft op 100% vergoeding van het NZa-tarief. De overige ‘restitutiepolissen’ zijn feitelijk een gecombineerde naturapolis en vergoeden slechts een percentage van het ‘marktconforme’ tarief. Dat percentage verschilt per zorgverzekeraar en per polis.
U kunt ook een en ander nalezen op de site van onze beroepsvereniging de LVVP (klik hier). Daar vindt u algemene informatie over wat de vergoeding mogelijkheden zijn in geval van niet-gecontracteerde zorg. U kunt ook terecht op Zorgvoorkwaliteit.nu (klik hier).
Mocht u nog vragen hebben dan informeren wij u graag.

Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Afspraken kunnen gemaakt worden via de assistente tel 013 5718688. Op maandag, dinsdag en donderdag is onze assistente vaak rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Op alle overige tijdstippen en dagen kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld (meestal dezelfde werkdag).

Per Mail
U kunt gebruik maken van het contactformulier als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Afspraken inplannen doen wij enkel telefonisch.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg