Vragen

Als u naar een psycholoog gaat, bedenkt u zelf of dat echt nodig is, overlegt u met u partner of vriend(in) en vaak ook met uw huisarts. We hebben de ervaring dat dan nog wel eens dezelfde vragen rijzen. Het zijn vaak zinnige vragen. We willen er hier een aantal van beantwoorden.


Je moet het toch zelf doen?

Inderdaad: alleen u kunt het doen: veranderen van doen en/of denken vraagt uw motivatie en moeite, soms ook loslaten en verwerken, opzoeken van lastige situaties; je moet het allemaal zelf doen. Echter, deskundig inzicht, advies van aanpak, ondersteuning en stimulans kan hierbij erg nuttig en onmisbaar zijn.

Hoe kan praten nou helpen?

Praten bij de psycholoog is meer dan alleen uw verhaal vertellen. Uiteraard praat u bij een psycholoog, over uw probleem en wat u bv zelf al gedaan heeft om het op te lossen; vervolgens zet de psycholoog zijn/haar deskundigheid in om samen met u te zoeken naar oorzaken, belangrijke faktoren en oplossingen. U krijgt ook deskundig feedback over uw probleem (gedrag, gedachten, gevoelens) en deskundig advies over een plan van aanpak.

Een normaal mens gaat toch niet naar een psycholoog!

Bij de eerstelijnspsycholoog komen heel gewone mensen die besluiten deskundige hulp te zoeken bij problemen van sociaal-emotionele aard. Zoals u de huisarts kunt raadplegen met gezondheidsproblemen, zo kunt u ook de eerstelijnspsycholoog raadplegen. De drempel is laag en de therapeutische relatie is gebaseerd op samenwerking en gelijkwaardigheid.

Wat is nou het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Een psycholoog is universitair opgeleid tot ‘gedragswetenschapper’; de eerstelijnspsycholoog is postdoctoraal gespecialiseerd als gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig bij de overheid geregistreerd) en heeft daarnaast ‘aantekening als eerstelijnspsycholoog’ behaald. Een psychiater is universitair opgeleid tot arts met vervolgopleiding psychiatrie. Het basisverschil in beroepsuitoefening: de psychiater als arts kan medicatie voorschrijven; de psycholoog niet. Verschillen of overeenkomsten hangen voornamelijk af van de werksetting.


Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Via 013 5718688. Wanneer u de voicemail inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Per Mail
U kunt gebruik maken van het contactformulier als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Afspraken inplannen doen wij enkel telefonisch.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg

LET OP:
Schriftelijke aanmelding via contactformulier kan pas verwerkt worden nadat wij telefonisch contact met u hebben gehad. Draagt u a.u.b. zorg voor goede bereikbaarheid op het door u opgegeven telefoonnummer.