Zorg – TarievenGecontr

Voorwaarden en Tarieven gecontracteerde zorg.

(dus: enkel CZ, VGZ en DSW)

De verwijsbrief moet voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar en moet bevatten:

 - N.A.W. gegevens van u, de client.
- De agb-code van de verwijzer, meestal uw huisarts.
- Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis. (Een DSM-IV/5 code hoeft niet maar mag wel.)
- Het echelon: betreft het een verwijzing voor een behandeling in de gb-ggz.
- Of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggzde verwijsdatum. 

De verwijzing heeft een geldigheidsduur van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven de intake moet hebben plaatsgevonden binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven de intake moet hebben plaatsgevonden.

In de intakefase wordt onderzocht of behandeling van uw problematiek wel of niet in de vergoede zorg valt volgens landelijk vastgestelde criteria.
Dit onderscheid heeft niets te maken met of de psycholoog wel of niet een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.

In geval uw problematiek niet in de vergoede zorg valt moet u zelf de kosten van behandeling betalen. U ontvangt van ons de nota welke u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. (OVP, onvergoede zorg product)

In geval van gecontracteerde zorg en indien uw problematiek in de vergoede zorg valt sturen wij de factuur van uw behandeling  rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. De gehele factuur wordt rechtstreeks aan ons betaald door uw zorgverzekeraar. Let op: de behandeling valt onder uw jaarlijks eigen risico. Indienen van onze factuur gaat via het landelijke digitale portaal van de zorgverzekeraars. Naam van dit portaal: Vecozo.

Bij declaratie van uw behandeling door ons via Vecozo leveren wij automatisch, via ons EPD (elektronisch patiënten dossier)  verplichte informatie betreffende uw behandeling aan. Dit betreft de zogeheten ‘minimale dataset’.

Tevens zijn wij verplicht tot aanleveren van DIS-informatie (‘dbc-informatiesysteem) over uw behandeling aan de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZa (DIS).

Tevens zijn wij uitgenodigd tot aanlevering van ROM (Routine Outcome Monitoring) gegevens.

U kunt aanlevering van uw gegevens weigeren.

U kunt bezwaar maken tegen de aanlevering van uw diagnose- behandelinformatie aan DIS; de zogenaamde opt-outregeling. U moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen dat helemaal geen gegevens van u aan DIS mogen worden aangeleverd door uw zorgverlener.

U kunt bezwaar maken tegen de aanlevering van uw ROM gegevens middels het tekenen van de ROM-privacyverklaring.

Wij zijn u hierbij graag tot uw dienst.


Tarieven

Tarieven vergoede zorg
U hoeft deze niet zelf te betalen; wij factureren rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar (denk wel aan uw jaarlijks eigen risico).
Uw zorgverzekeraar betaalt ons het contract-percentage van het NZa tarief 2021 van uw zorgproduct:

U hoeft deze niet zelf te betalen; wij factureren rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar (denk wel aan uw jaarlijks eigen risico).
Uw zorgverzekeraar betaalt ons het contract-percentage van het NZa tarief 2021 van uw zorgproduct:

Code  Prestatie            Maximumtarief 
180001 Kort               € 522,13 
180002 Middel              € 885,01 
180003 Intensief            € 1.434,96 
180004 Chronisch            € 1.380,49 
180005 Onvolledig behandeltraject    € 228,04 

Tarieven niet-vergoede zorgproducten in 2021
U ontvangt de factuur en betaalt zelf per pin; U kunt deze factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Consulttarief:

Tarieven 2021 conform NZa richtlijnen: Niet vergoede zorg-consult : € 114,41 (per sessie van ¾ uur : OVP NZa tarief )

Code  Prestatie            Maximumtarief
198300 ovp niet-basispakketzorg Consult € 114,41 

Partnerrelatie-consulttarief:

Niet vergoede zorg intakegesprek partnerrelatiegesprek: € 228,82 (per sessie van 1,5 uur; twee keer NZa tarief enkel consult).
Beide partners ontvangen per relatiegesprek ieder een factuur van € 114,41,-.
Voor vervolggesprekken wordt een tarief van € 172, – gehanteerd. (per sessie van 1 uur (maximaal 1,5 uur); 1 ½ keer NZa tarief enkel consult).
Beide partners ontvangen per relatiegesprek ieder een factuur van € 86,-.

No show tarief: € 57,-
Wanneer u uw gemaakte consult niet nakomt of niet uiterlijk 24 uur tevoren afbelt.
(50% van OVP NZa tarief)

Coulance-regeling:
Wij vinden het belangrijk om behandeling voor zoveel mogelijk cliënten mogelijk te maken. Wij hanteren dan ook een lager tarief voor cliënten die zelf én hun partner financieel afhankelijk zijn van een uitkering: 80% van het NZa tarief.
U kunt voor deze coulance-korting in aanmerking te komen wanneer u ons bewijs van uw gezinsinkomen wilt overleggen. Zo willen we de lasten van onze principiële keuze delen met financieel minder draagkrachtige cliënten.

Bron: Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-21622-01

Het Wettelijk verplicht eigen risico: 385 euro per verzekerde per jaar. Tenzij u als klant een hoger eigen risico heeft gekozen. (DSW hanteert een wettelijk verplicht eigen risico van 375 euro per verzekerde per jaar).

NB.: U kunt u ervoor kiezen, vanuit persoonlijke afweging, de verzekerde zorg toch zelf te betalen

Bron: NZA – Mag de patiënt de basis-ggz behandeling zelf betalen?