Home

Welkom,

Corona-beleid.

Leest u deze informatie goed voor uw afspraak.

Sinds de corona uitbraak hebben we u een aantal weken niet live kunnen ontvangen in onze praktijk. Behandelingen konden gelukkig, naar veler tevredenheid, doorgaan middels (beeld)bel-consulten.
Sinds 1 juni vinden behandelingen weer plaats in de praktijk.
Uiteraard willen we u face to face behandeling kunnen blijven bieden.
Dit kan wanneer we met elkaar zorg dragen voor onze veiligheid.

U is het uiteraard ook niet ontgaan dat het aantal corona-besmettingen weer toeneemt.
Om een volgende lockdown te voorkomen hanteren we de volgende regels:

Voorwaarden: 

 • Kom pas enkele minuten voor aanvang van uw afspraak aan de voordeur van onze praktijk. De voordeur is dicht omdat onze wachtkamer te klein is om de 1,5 meter te kunnen garanderen. U kunt dus helaas niet in de wachtkamer plaatsnemen. Houd bij het wachten 1,5 meter afstand van elkaar of wacht in uw auto.
 • Het dragen van een mondkapje is per 1 augustus 2020 bij binnenkomst en vertrek verplicht. U dient zelf zorg te dragen voor een mondkapje.
 • In geval van klachten blijft u thuis. U laat ons dit weten. Uw behandelafspraak vindt doorgang op alternatieve wijze: telefonisch of via beeldbellen. In geval u bij ons in behandeling bent/komt stemt u in met alternatieve consulten via (beeld)bellen in geval u niet face to face kunt/mag komen.
 • Aan de voordeur doen wij navraag naar klachten.
 • Bij aanvang van de behandeling doen wij navraag naar bijvoorbeeld recent verblijf van u in buitenland ter check of u de door de overheid gestelde quarantaine regels heeft nageleefd.

Algemeen geldend blijft:

Wanneer een face to face gesprek met u is afgesproken gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, blijft u dan thuis en laat ons dit zsm weten. In overleg met u kan de afspraak doorgaan via (beeld)bellen. Dit geldt alleen voor individuele behandelingen.

Verder:

 • Kom alleen naar de praktijk tenzij de behandeling meerdere van u betreft bv relatietherapie of een gezinsgesprek.
 • Omdat handhygiëne bij deze virus-uitbraak een belangrijke bron van besmetting is, willen wij dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert met de handalcohol die wij in de hal voor u hebben klaar staan. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Er worden geen handen geschud en de gesprekken vinden plaats op 1,5 meter afstand.
 • Wij ontsmetten de stoelen en contactpunten in onze behandelkamers na iedere client.
 • De verschillende behandelaren van ons praktijkpand plannen hun afspraken op verschillende tijden zodat u niet met velen hoeft te wachten voor de deur.
 • Gaat u thuis naar de W.C. zodat u geen gebruik hoeft te maken van onze sanitaire voorzieningen.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Uw behandelaar behoudt zich het recht voor om een behandelgesprek af te breken mocht sprake zijn van niet naleven van bovenstaande voorwaarden.

We willen u graag live kunnen (blijven) ontvangen. Dit kan wanneer we zorg dragen voor elkaar door het naleven van deze afspraken!

Einde bericht betreffende corona.


Contracten met zorgverzekeraars 2021

Voor 2021 hebben wij contracten afgesloten met:

CZ en VGZ (en aanhangende labels), omdat klanten van deze zorgverzekeraars via ons toegang hebben tot behandeling binnen de PRO RCH ketenzorg. Een regionaal project dat wij een warm hart toedragen en waarin wij als ketenzorgpartner samen de condities en kwaliteit van zorg bepalen.

DSW (en aanhangende labels), omdat wij ons kunnen vinden in de principes van deze zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld:
– DSW sluit zich aan bij de kwaliteit zoals de beroepsgroep deze zelf borgt.
– Bij DSW heeft iedere klant dezelfde polis, de ‘combinatiepolis’ om zo vrije zorgverlenerskeuze te bieden.

Per 1 januari 2021 sluiten wij geen contracten meer af met de andere zorgverzekeraars dan DSW, CZ en VGZ.

Wij lichten onze principiële keuze graag aan u toe. Telefonisch bij aanmelding of binnenkort op onze website.

De financiële consequenties van contractvrij werken voor u:

U heeft een verzekeringspolis bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten. U kunt uitstekend bij ons terecht. U kiest voor onze kwaliteit en investering in uw gezondheid.

 • u heeft een  ‘zuivere restitutiepolis’.

Met deze polis krijgt u hoogstwaarschijnlijk de behandeling geheel vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage.

 • u heeft een ‘niet zuivere restitutiepolis’ of een ‘naturapolis’.

U betaalt een eigen bijdrage. U krijgt een gedeelte van de behandeling terug van uw zorgverzekeraar.

Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen verzekeraar. U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie en kennis aangaande uw zorgverzekering en uw verzekerde zorg.

Secretariaat

Onze assistente is per 1 juni met pensioen. O.a. de Corona-maatregelen en de onzekerheden rondom regelgeving in de zorg hebben een vertragend effect op het invullen van de openstaande vacature. In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent zult u de komende tijd het antwoord apparaat treffen. Spreekt u gerust in, inclusief voor welke psycholoog u belt. U wordt op zeer korte termijn teruggebeld.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd tussen uw aanmelding en uw intakegesprek afhankelijk van de door u gekozen therapeut minimaal 8 weken. Na het intakegesprek starten we direct met de behandeling; er is dus geen wachttijd tussen intakegesprek en de start van de behandeling. Waar u verzekerd bent of welke vermoede diagnose u heeft heeft geen invloed op de lengte van de wachttijd.

Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons voor overleg, of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Zorgverzekeraars hebben aangegeven voor hun klanten binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek te regelen en start van behandeling binnen 10 weken. Dat hoeft dus niet bij ons te zijn. Zij helpen je met het vinden van een andere hulpverlener die eerder ruimte heeft. De genoemde 4 en 10 weken zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Inhoud website

Op onze website kunt u informatie vinden over onze psychologie praktijk. Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen moeilijkheden of problemen. De aard, mate van ernst en achtergronden van psychische problemen zijn persoonsgebonden en verschillend van aard. U kunt bij ons terecht voor deskundige diagnostiek, advies en behandeling.

Psychologiepraktijk Reeshof is gevestigd binnen het Gezondheidscentrum Reeshof in Tilburg. We werken binnen de Generalistische Basis GGZ (voorheen Eerstelijnspsychologische zorg) en bieden kortdurende, klachtgerichte hulp aan mensen met diverse soorten problematiek zoals: stemmingsstoornissen bv. depressiviteit, angsten, psychische en lichamelijke spanningsklachten, problemen met impulsiviteit, gedragsproblemen, identiteitsproblemen, werk- of school gerelateerde problemen, verwerkingsproblemen en problemen in de partnerrelatie of het gezin. Nauwe samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, POH-GGZ, ondersteunende instanties en collega psychologen, zowel binnen als buiten het Gezondheidscentrum, staat bij ons hoog in het vaandel.

Op deze website vindt u informatie over:

 • kwaliteit & privacy
 • vergoeding
 • het verloop van een behandeling
 • de behandelaars
 • onze behandelmogelijkheden en registraties

Daarnaast voorziet deze website in:

 • een aanmeldformulier
 • een contactformulier, telefoon- en adresgegevens

Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Via 013 5718688. Wanneer u de voicemail inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Per Mail
U kunt gebruik maken van het contactformulier als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Afspraken inplannen doen wij enkel telefonisch.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg

LET OP:
Schriftelijke aanmelding via contactformulier kan pas verwerkt worden nadat wij telefonisch contact met u hebben gehad. Draagt u a.u.b. zorg voor goede bereikbaarheid op het door u opgegeven telefoonnummer.