Home

Welkom,

 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.

Per 1 juni vinden behandelingen (tenzij uw behandelaar anders met u heeft afgesproken) weer plaats in de praktijk, mits we met elkaar onze veiligheid bewaken. Hiervoor gelden strikte regels. Wij volgen hierin het beleid van de overheid.

We laten alleen mensen toe in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze geen risico vormen op Corona-besmetting. Omdat wij de drukte in ons gezondheidscentrum willen stroomlijnen zullen wij, indien geen noodzaak voor face to face contact, uw behandeling voortzetten via (beeld)bellen. Uw behandelaar spreekt met u af of en wanneer u naar de praktijk komt voor uw afspraak.

Wanneer een face to face gesprek met u is afgesproken gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, blijft u dan thuis en laat ons dit zsm weten. In overleg met u kan de afspraak doorgaan via (beeld)bellen. Dit geldt alleen voor individuele behandelingen.

Verder gelden de volgende regels:

 • Kom pas enkele minuten voor aanvang van uw afspraak aan de voordeur van onze praktijk. De voordeur is dicht omdat onze wachtkamer te klein is om de 1,5 meter te kunnen garanderen. U kunt dus helaas niet in de wachtkamer plaatsnemen.
 • Houd bij het wachten 1,5 meter afstand van elkaar of wacht in uw auto.
 • Kom alleen naar de praktijk tenzij de behandeling meerdere van u betreft bv relatietherapie of een gezinsgesprek.
 • Omdat handhygiëne bij deze virus-uitbraak een belangrijke bron van besmetting is, willen wij dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert met de handalcohol die wij in de hal voor u hebben klaar staan. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Er worden geen handen geschud en de gesprekken vinden plaats op 1,5 meter afstand.
 • Wij ontsmetten de stoelen en contactpunten in onze behandelkamers na iedere client.
 • De verschillende behandelaren van ons praktijkpand plannen hun afspraken op verschillende tijden zodat u niet met velen hoeft te wachten voor de deur.
 • Gaat u thuis naar de W.C. zodat u geen gebruik hoeft te maken van onze sanitaire voorzieningen.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Uw behandelaar behoudt zich het recht voor om een behandelgesprek af te breken mocht sprake zijn van niet naleven van bovenstaande voorwaarden.

We kunnen u alleen live (blijven) ontvangen wanneer we zorg dragen voor elkaar door het naleven van deze afspraken!

 

Einde bericht betreffende corona.


Mededeling secretariaat:

Onze assistente gaat per 1 juni genieten van haar pensioen. Door de Corona-maatregelen hebben we nog geen vacature uit kunnen zetten. We willen kandidaten namelijk graag persoonlijk leren kennen.

In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent zult u de komende tijd het antwoord apparaat treffen. Spreekt u gerust in, inclusief voor welke psycholoog u belt. U wordt op zeer korte termijn teruggebeld.

 

Start reguliere website inhoud:

Op onze website kunt u informatie vinden over onze psychologie praktijk. Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen moeilijkheden of problemen. De aard, mate van ernst en achtergronden van psychische problemen zijn persoonsgebonden en verschillend van aard. U kunt bij ons terecht voor deskundige diagnostiek, advies en behandeling.

Psychologiepraktijk Reeshof is gevestigd binnen het Gezondheidscentrum Reeshof in Tilburg. We werken binnen de Generalistische Basis GGZ (voorheen Eerstelijnspsychologische zorg) en bieden kortdurende, klachtgerichte hulp aan mensen met diverse soorten problematiek zoals: stemmingsstoornissen bv. depressiviteit, angsten, psychische en lichamelijke spanningsklachten, problemen met impulsiviteit, gedragsproblemen, identiteitsproblemen, werk- of school gerelateerde problemen, verwerkingsproblemen en problemen in de partnerrelatie of het gezin. Nauwe samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, POH-GGZ, ondersteunende instanties en collega psychologen, zowel binnen als buiten het Gezondheidscentrum, staat bij ons hoog in het vaandel.

Op deze website vindt u informatie over:

 • kwaliteit & privacy
 • vergoeding
 • het verloop van een behandeling
 • de behandelaars
 • onze behandelmogelijkheden en registraties

Daarnaast voorziet deze website in:

 • een aanmeldformulier
 • een contactformulier, telefoon- en adresgegevens

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd tussen uw aanmelding en uw intakegesprek afhankelijk van de door u gekozen therapeut minimaal 15 weken. Na het intakegesprek starten we direct met de behandeling; er is dus geen wachttijd tussen intakegesprek en de start van de behandeling. Waar u verzekerd bent of welke vermoede diagnose u heeft heeft geen invloed op de lengte van de wachttijd.

Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons voor overleg, of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Zorgverzekeraars hebben aangegeven voor hun klanten binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek te regelen en start van behandeling binnen 10 weken. Dat hoeft dus niet bij ons te zijn. Zij helpen je met het vinden van een andere hulpverlener die eerder ruimte heeft. De genoemde 4 en 10 weken zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Afspraken kunnen gemaakt worden via de assistente tel 013 5718688. Op maandag, dinsdag en donderdag is onze assistente vaak rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Op alle overige tijdstippen en dagen kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld (meestal dezelfde werkdag).

Per Mail
U kunt gebruik maken van het contactformulier als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Afspraken inplannen doen wij enkel telefonisch.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg