Wat wordt wel/niet vergoed door uw zorgverzekering?

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. De NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) stelt vast welke problematiek in de vergoede/verzekerde zorg behandeld mag worden. Deze regels gelden landelijk, voor alle zorgverzekeraars. U komt in aanmerking voor vergoeding als:

 • Er een geldige verwijsbrief aanwezig is
 • Uw behandelaar een DSM classificatie heeft vastgesteld
 • Als de zorg voor deze diagnose wordt gerekend tot de vergoede/verzekerde zorg.

Toelichting:

De psychologische behandeling wordt vergoed in de basisverzekering wanneer er sprake is van een vastgestelde DSM-diagnose bv een stemmingsstoornis , een angststoornis, een impulscontrolestoornis of een somatoforme stoornis.

De overheid heeft bepaald dat er een aantal DSM-diagnoses zijn waarvan de  behandeling niet in de vergoede/verzekerde zorg valt zoals:

 • Aanpassingsstoornissen of aanpassingsproblemen bv rouw
 • Relatieproblemen
 • Leerproblemen
 • Psychosociale hulp
 • Psychologische behandeling als onderdeel van somatische behandeling
 • Intelligentieonderzoek
 • Andere aandoeningen of problemen die reden voor zorg kunnen zijn bv Problemen met werk, identiteit en relaties
 • Preventie en dienstverlening 
 • Training/coaching/cursussen
 • Interventies die niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk

Wanneer uw problematiek niet onder de verzekerde zorg valt kunt u nog steeds voor behandeling bij ons terecht. Uw behandeling is dan voor eigen rekening. Het zogeheten ‘niet basispakketzorg consult’ met passend NZa tarief wordt dan bij u in rekening gebracht. U betaalt dus zelf en kunt de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar (het betreft immers niet vergoede/verzekerde zorg).

Waar moet uw behandelaar aan voldoen?

Gb ggz behandeltrajecten die worden uitgevoerd door een geregistreerd GZ-psycholoog (regiebehandelaar) worden vergoed vanuit de basisverzekering indien de problematiek in de verzekerde zorg valt. Wij voldoen aan alle vereisten waardoor een behandeling bij ons u toegang geeft tot de verzekerde zorg.