Privacy in de Zorg

Wij hechten aan (uw) privacy en hebben een kritische blik.
We zijn gelukkig de enigen niet.


ZORG -ICT ZORGEN

KRITISCH WAAKZAAM

Een waakzame blik, een gezonde portie wantrouwen en een kritische pen.


Een prikkelend citaat uit een artikel gepubliceerd door, ZORG -ICT ZORGEN, over hoe de mogelijkheid gebruik te maken van uw recht op privacy wordt bemoeilijkt:

De constructie opent ook de mogelijkheid voor de zorgaanbieder om de toestemmingsvraag in toegestuurde bescheiden al te stellen nog voor er sprake is van een intake dan wel een eerste therapeutisch gesprek. Het weigeren om mee te werken aan het ROM-men komt daarbij in een ander daglicht te staan. Immers, bij weigering is het heel wel mogelijk dat de instelling/zorgaanbieder duidelijk kan maken dat het al dan niet toestemming geven van invloed kan zijn op de vraag of de instelling überhaupt wel therapie wil bieden. Ook kan de client, mede na het doorstaan van een lange wachtlijst, de perceptie hebben dat hij/zij beter “ja” kan zeggen om te voorkomen dat de therapie mogelijk niet start.

Bron: https://www.zorgictzorgen.nl/toestemmingsvraag-rom-data-definitief-weg-bij-zorgverleners/