Menzis – premietoename

Wouter Bos, topman Menzis, kondigde een forse premieverhoging Menzis aan in het programma Geld of je Leven. De volgende passage is daarin opvallend:

“Deze toename is voor 90 procent te verklaren omdat mensen in de zorg meer willen verdienen. Dat vind ik terecht- ook zij moeten de hogere prijzen ook kunnen betalen. Maar als de lonen en prijzen fors omhoog gaan, dan vertaalt zich dat meteen in wat we moeten betalen voor gezondheidszorg.”

NPO Radio 1 pagina met link naar het intervieuw: hier

Omdat deze uitspraak is gedaan leek het mij gepast deze vraag op LinkedIn te plaatsen (post op LinkedIn):

Op zich kan ik dit zien als goed nieuws.

Want hier:
“Deze toename is voor 90 procent te verklaren omdat mensen in de zorg meer willen verdienen. Dat vind ik terecht- ook zij moeten de hogere prijzen ook kunnen betalen. Maar als de lonen en prijzen fors omhoog gaan, dan vertaalt zich dat meteen in wat we moeten betalen voor gezondheidszorg.”
staat dat Menzis voorstander is van verhogen lonen zorgpersoneel.

Dit lijkt me verstandig.
Met een tekort aan personeel moet immers meer werk verricht worden in minder tijd dus lijkt een salarisverhoging niet ongepast.
Verder is een salarisverhoging ook gewenst om het vak aantrekkelijker wat het personeelstekort kan doen afnemen.
Maar: Betekent dit dat 90% van de premieverhoging zichtbaar gaat zijn in de nieuwe zorgcontracten? Oftewel: Staat in de contracten van 2023 met Menzis een tarief terug wat met [0,9 x de premietoename] is verhoogd t.o.v. 2022?

Ik ben benieuwd of dit inderdaad het geval gaat zijn en kom hier op terug zodra de nieuwe contractvoorwaarden 2023 bekend zijn.


Een andere passage uit het interview hield me ook bezig:

Een bijzonder aspect van die onderhandelingen over dat zorgakkoord:
Er zaten natuurlijk 14 partijen aan tafel die meer geld willen in de zorg.
De huisartsen, de wijkverpleegkundigen, de medisch specilisten, de ziekehuizen iedereen wil meer geld. Maar degene die het moet betalen zat niet aan tafel: de burger, die moet premie betalen. Eigen zijn de zorgeverzekeraars is de enige partij in het stelsel die af en toe ook nog opkomt voor de burger. End ie dus ook tegenwicht biedt als mensen alleen maar méér naar de zorg willen. Dat er dan toch ook af en toe gevraagd wordt: ja jongens we willen met elkaar ook nog die premie betaalbaar houden, wie let dáár dan nog op?

De vraag die ik hierover heb gesteld (post op LinkedIn):

Hier wordt het belang van Menzis vakkunig naar de achtergrond verplaatst en lijkt Menzis het belangrijker te vinden de burger ridderlijk in bescherming te nemen tegen een veeleisende zorgsector.

Maar van de 14 partijen die hun handtekening zetten is het ministerie van VWS er één. Dit is toch de partij -waarop de burger heeft gestemd- die deze rol moet vervullen?