Nieuwsbrief – maart 2024

Inhoud/onderwerpen:
– wachttijd
– waarom verwijzen
– Sercan komt per 1 april ons team versterken…..

Beste collega,


Wachttijd
Onze wachttijd is kort, denk aan 2 weken. Dit geeft een groot voordeel: bij aanmelding plannen we direct met de client een afspraak voor intake in. Mocht gekozen zijn voor gerichte verwijzing/aanmelding voor één van ons dan wordt de intake zo snel als mogelijk ingepland bij de geïndiceerde psycholoog.


Waarom naar ons verwijzen ondanks (of juist dankzij..) contractvrij werken

  • de wachttijd bij ons is kort sinds we contractvrij werken
  • wij bepalen zelf, contractvrij werkend, onze kwaliteit en doelmatigheid, niet de zorgverzekeraars
  • cliënten krijgen een groot deel van hun behandeling vergoed
  • we hebben mooie behandelresultaten en hoge beoordelingen van onze cliënten als praktijk zijn wij al jaren een vaste waarde met zichtbare en bereikbare psychologen (korte lijnen) voor gerichte verwijzing, consultatie of aanmelding.
  • onze cliënten doorlopen bij ons het hele therapieproces tot we afsluiten met gewenst resultaat. Het is een uitzondering dat moet worden doorverwezen. En mocht dit aan de orde zijn dan zullen we de client en jou als verwijzer zorgvuldig adviseren.
  • wij zijn allen ervaren GZ psychologen en werken niet met ‘verlengde arm’-constructies. Als regiebehandelaren doen we alles zelf, van diagnostiek t/m behandeling, gebruik makend van elkaars expertises in onderlinge consultatie/intervisie.


Uitbreiding van ons team en dus van expertise die we jou en je patiënten bieden
In onze vorige nieuwsbrief meldden we je dat ons team zal worden uitgebreid met een ervaren nieuwe collega. Haar naam is Sercan Engin.
Ze is 44 jaar, geboren en getogen in Rijen. Na jarenlange werkervaring in de specialistische ggz waar ze ook als opleider van GZ psychologen actief was, kiest ze ervoor om haar brede ervaring en kennis, haar diagnostische bedrevenheid en behandeluitrusting in te zetten in de eerstelijn. Met de overstap naar onze eerstelijns gb ggz praktijk wil ze haar droom van zelfstandig gevestigd werken waarmaken. Zij kiest voor ons, wij kiezen voor haar. Sercan past kwa persoonlijkheid, normen, waarden en beroepsethiek goed in ons team. Ze brengt specifieke ervaring en expertise mee die het palet van ons team nog kleurrijker maken:

Als GZ psycholoog werkzaam in de generalistische basis ggz behandelt Sercan uiteraard het brede scala van gb ggz problematiek waarmee mensen zich bij ons aanmelden. Daarnaast ligt haar specifieke expertise en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van mensen bij wie de aanmeldproblematiek in context staat van een kwetsbare persoonlijkheids-structuur, van identiteits- en/of transculturele problematiek. Ze beheerst de Nederlandse, Turkse en Engelse taal.
Ze gaat 3 dagen werken: op maandag, dinsdag en vrijdag.

Sercan zal op 19 april bij het MDO van GC Reeshof aanwezig zijn. Mocht je niet aan dit MDO deelnemen dan kom gerust een keer bij ons binnenlopen tijdens lunch om kennis te maken.

Met vriendelijke groet,


Namens Team Psychologiepraktijk Reeshof
Matthijs Blom en Anja de Bok, praktijkhouders Psychologiepraktijk Reeshof
Doesburgstraat 10
5043 GC Tilburg
013 5718688
www.psychologiepraktijkreeshof.nl