Coronabeleid

Leest u deze informatie goed voor uw afspraak.

Algemeen geldend blijft:

Wanneer een face to face gesprek met u is afgesproken gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in quarantaine/thuisisolatie?

Indien u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, blijft u dan thuis en laat ons dit zsm weten. Uw afspraak zal doorgaan via (beeld)bellen. Dit geldt alleen voor individuele behandelingen.

Daaraast zijn de volgende regels nog steeds van kracht:

 • Kom pas enkele minuten voor aanvang van uw afspraak aan de voordeur van onze praktijk. De voordeur is dicht omdat onze wachtkamer te klein is om de 1,5 meter te kunnen garanderen. U kunt dus helaas niet in de wachtkamer plaatsnemen. Houd bij het wachten 1,5 meter afstand van elkaar of wacht in uw auto.
 • Het dragen van een mondkapje is vanwege de anderhalve meter bij ons nog steeds verplicht bij binnenkomst en vertrek. U dient zelf zorg te dragen voor een mondkapje.
 • In geval van klachten blijft u thuis. U laat ons dit weten. Uw behandelafspraak vindt telefonisch of via beeldbellen doorgang. In geval u bij ons in behandeling bent/komt stemt u in met alternatieve consulten via (beeld)bellen in geval u niet face to face kunt/mag komen.
 • Aan de voordeur doen wij navraag naar klachten.
 • Bij aanvang van de behandeling doen wij navraag naar bijvoorbeeld recent verblijf van u in buitenland ter check of u de door de overheid gestelde quarantaine regels heeft nageleefd.

Heeft u verkoudheidsklachten en geen corona dan zal uw consult via (beeld)bellen plaatsvinden.

Verder:

 • Kom alleen naar de praktijk tenzij de behandeling meerdere van u betreft bv relatietherapie of een gezinsgesprek.
 • Omdat handhygiëne bij deze virus-uitbraak een belangrijke bron van besmetting is, willen wij dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert met de handalcohol die wij in de hal voor u hebben klaar staan. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Er worden geen handen geschud en de gesprekken vinden plaats op 1,5 meter afstand.
 • Wij ontsmetten de stoelen en contactpunten in onze behandelkamers na iedere client.
 • De verschillende behandelaren van ons praktijkpand plannen hun afspraken op verschillende tijden zodat u niet met velen hoeft te wachten voor de deur.
 • Gaat u thuis naar de W.C. zodat u geen gebruik hoeft te maken van onze sanitaire voorzieningen.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Uw behandelaar behoudt zich het recht voor om een behandelgesprek af te breken mocht sprake zijn van niet naleven van bovenstaande voorwaarden.

We willen u graag live kunnen (blijven) ontvangen. Dit kan wanneer we zorg dragen voor elkaar door het naleven van deze afspraken!

Einde bericht betreffende corona.