Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

De inhoud van onze kwaliteitsstatuten is door ons aangeleverd. De uiteindelijke vormgeving, layout en vormfouten zijn automatisch gegenereerd door de betreffende instanties. Hier hebben wij geen invloed op.

Kwaliteitsstatuut – Anja de Bok

Kwaliteitsstatuut – Matthijs Blom

Kwaliteitsstatuut – Maaike Woestenberg

Kwaliteitsstatuut – Edith Blommerde