Tijdens de ALV van 19 september 2023 werd het paraat houden van de cooperatie zinvol en verstandig bevonden. Het verstevigt onze positie en kan substatieel bijdragen of zelf een life saver zijn in nog te onvoorziene toekomstige ontwikkelingen. (denk aan gezamelijk juridisch optrekken of voldoen aan samenwerkingseisen). Je weet immers nooit wat op je pad komt, zeker in deze roerige tijden!

Maar tijdens de ALV is door leden ook uitgesproken dat er behoefte is aan inzicht in de hoogte van de contributie 2023 alvorens te besluiten lid te blijven.

Hiervoor is deze poll opgezet. U kunt hierin aangeven wat uw wens voor 2023 is. Omdat we vooraf inzich krijgt in het aantal leden per 2023 kunnen we de contributie voorspellen. Deze voorspelling zal globaal zijn: 5500,- / het aantal leden

Lidmaatschap Psywijzer 2023

Psywijzer paraat houden gaat gepaard met een kostenpost van 5500,- per jaar. Dit wordt verdeeld over de leden. 5500,- / het aantal leden bepaalt de jaarcontributie voor 2023. Via deze poll kunnen we vooraf een inschatting maken van deze contributie. Uw antwoord in deze poll is niet bindend. Het is daarom raadzaam uw wens kenbaar te maken opdat we de laagst haalbare contributie boven tafel krijgen.