Sinds juni 2022 zijn praktijkhouders Anja de Bok en Matthijs Blom gestart met het maken van vlogs die via o.a. Youtube en LinkedIn verspreid worden met als doel: bevordering transparantie in de GGZ.

Transparantie in de zorg is al lange tijd een wens. Onze motivatie hieraan bij te dragen is onder andere ontstaan doordat we weinig informatie zien verschijnen in de media over de gang van zaken op de werkvloer en welke impact regelgeving heeft op de inhoud van de geleverde zorg.

Hopelijk dragen onze video’s bij aan het in beeld brengen van knelpunten en mogelijk oplossingen van problemen waaraan nog moet worden gewerkt.


Afleveringen 14 a b en c – De Fuik vol Denkfouten:
Over hardnekkige denkfouten die van grote invloed zijn op de opganisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Deel 3 van 3 De Fuik Vol Denkfouten – Schematisch weergave organisatie
Deel 2 van 3 De Fuik Vol Denkfouten – Het beleid en de organisatie
Deel 1 van 3 De Fuik Vol Denkfouten – De zelfstandig gevestigde psycholoog

Afleverin 13: De Privacyverklaring

28-09-2022

Aflevering 12: NZA accounts

Aflevering 11: Z0rgvraa9typer1ng & Alg0r1tmes:
We piekeren ons suf! Over het hoe, waarom, en vooral doel van de zorgvraagtyperingstool en de Honos+ vragenlijst.

Aflevering 10: Omzetplafonds maar Mondje Dicht:
omzetplafonds, wachtlijsten en zwijgplicht.

24-08-2022

Aflevering 9,5: Boek – Matthijs vond het leuk om Anja’s boek “De therapeutische relatie in de ggz” via Youtube eens in de schijnwerpers te zetten.

27-07-2022

Aflevering 9: Het doel van deze video’s

25-07-2022

Aflevering 8: High Trust High Penalty – Billenkoek van de zorgverzekaars?

15-07-2022

Aflevreing 7: Tarieven – “Marktwerking in de zorg” hoe dan?

08-07-2022

Aflevering 6: Contractvrij werken – een moeilijk keuze.

04-07-2022

Aflevering 5: Het Kwaliteitsstatuut – een poging kwaliteit inzichtelijk te maken en vast te leggen.

22-06-2022

Aflevering 4: Het mobieltje van Mark

15-06-2022

Aflevering 3: Facturen ZPM – hoe de administratieve afwikkelingen de eerste maanden van het jaar heeft kunnen verlopen:

10-06-2022

Aflevering 2: Bent u Bekwaam.
In deze aflevering komt de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) aan bod.

03-06-2022

Aflevering 1: De Zorgflat

01-06-2022