Voor 2021 hebben wij contracten afgesloten met

  • CZ en VGZ (en aanhangende labels), omdat klanten van deze zorgverzekeraars via ons toegang hebben tot behandeling binnen de PrimaCura GGZ ketenzorg. Een regionaal project dat wij een warm hart toedragen en waarin wij als ketenzorgpartner samen de condities en kwaliteit van zorg bepalen.
  • DSW (en aanhangende labels), omdat wij ons kunnen vinden in de principes van deze zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld:
    – DSW sluit zich aan bij de kwaliteit zoals de beroepsgroep deze zelf borgt.
    – Bij DSW heeft iedere klant dezelfde polis, de ‘combinatiepolis’ om zo vrije zorgverlenerskeuze te bieden.

Per 1 januari 2021 sluiten wij geen contracten meer af met andere zorgverzekeraars.

Wij lichten onze principiële keuze graag aan u toe

Ieder jaar worden ons door de zorgverzekeraars contracten aangeboden. Deze zijn niet onderhandelbaar. De contracteisen ervaren wij toenemend niet meer verenigbaar met onze beroepsethiek, niet meer verenigbaar met de kwaliteit van zorg waar wij voor staan.

Wij werken op basis van alle kwaliteit zoals onze beroepsgroep en (her)registraties die voorschrijven. Wij kunnen ons niet meer vinden in de ‘kwaliteitseisen’ van diverse zorgverzekeraars zoals die ons in de contracten worden opgelegd en die ingegeven worden door commerciële belangen van de marktwerking in de zorg.

Wij werken op basis van persoonlijk contact met u en u krijgt van ons zorg op maat.

In onze spreekkamers is de essentie dat wij ons transparant en in vertrouwen therapeutisch veilig met u verbinden. Door principieel te kiezen voor contractvrij werken willen wij ons ook verbinden met onze maatschappelijke verantwoording ten behoeve van een gezonde ggz.

Wij vinden autonomie van praktijkvoering onmisbaar voor een ethische uitoefening van ons vak. Wij pleiten voor ‘vrije keuze van zorgverlener’ (de zogeheten ‘vrije artsenkeuze’) mits de zorgverlener natuurlijk voldoet aan alle registraties en kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

In geval uw zorgverlener van keuze zonder contract werkt betekent dit voor u dat u kiest te investeren in uw gezondheid in de vorm van de eigen bijdrage.

Het feit dat getornd wordt aan de ‘vrije artsenkeuze’ ervaren wij als scheefgroei ten gevolg van de huidige marktwerking in de zorg. Wij horen dat zorgverzekeraars tegen hun klanten zeggen ‘wij contracteren de beste zorgverleners’. Feitelijk staat zorginkoop middels contracten los van kwaliteit-inkoop. Misschien maken de ‘beste’ zorgverleners zich juist wel los en werken contractvrij.

‘De belangrijkste reden waarom zorgverleners contractvrij werken, is het gevoel van autonomie over de praktijkvoering, niet afhankelijk te zijn van de verschillende eisen van de verzekeraars. Daardoor is er meer vrijheid om de praktijk naar eigen inzicht te voeren en kan de vrijgevestigde zorgaanbieder zelf meer invulling geven aan zijn idee van kwaliteit’ .

(bron: LVVP brochure ‘Handreiking (deels)contractvrij werken in de vrijgevestigde ggz-praktijk’)

De financiële consequenties van contractvrij werken voor u

U heeft een verzekeringspolis bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten. U kunt uitstekend bij ons terecht. U kiest voor onze kwaliteit en investering in uw gezondheid.

  • u heeft een  ‘zuivere restitutiepolis’.

Met deze polis krijgt u hoogstwaarschijnlijk de behandeling geheel vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage.

  • u heeft een ‘niet zuivere restitutiepolis’ of een ‘naturapolis’.

U betaalt een eigen bijdrage. U krijgt een gedeelte van de behandeling terug van uw zorgverzekeraar.

Voor de actuele en volledige polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen verzekeraar. U en uw zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de precieze informatie en kennis aangaande uw zorgverzekering en uw verzekerde zorg.

Wij vinden het belangrijk om behandeling voor zoveel mogelijk cliënten mogelijk te maken. Wij hanteren dan ook een lager tarief voor cliënten die zelf én hun partner financieel afhankelijk zijn van een uitkering. U kunt voor deze coulance-korting in aanmerking te komen wanneer u ons bewijs van uw gezinsinkomen wilt overleggen.  Zo willen we de lasten van onze principiële keuze delen met financieel minder draagkrachtige cliënten.