Aanleveren DIS

U kunt ervoor kiezen om uw toestemming voor aanleveren DIS te weigeren.

Via de zogeheten ‘opt-outregeling’ waarvoor u privacyverklaringen moet ondertekenen. Wij zijn u hierbij graag tot uw dienst.

Informatie over aanleveren DIS (dbc-informatiesysteem) aan NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit)

Alle zorgaanbieders in de gb ggz, s ggz en forensische zorg zijn bij wet (Zorgverzekeringswet Zvw) verplicht om gegevens  over de geleverde zorg aan te leveren bij de NZa. Gezien deze wettelijke verplichting hoeft een zorgverlener hiervoor geen toestemming aan de patiënt te vragen.

De gegevens worden oa. gebruikt voor het verbeteren van zorgprestaties, zo zegt de NZa. Uiteraard informeren wij u wel over deze verplichting.

Deze declaratiegegevens zijn niet tot de persoon herleidbaar volgens de NZa:

Volgens de NZa aan de zorgverlener: 

‘De NZa mag en wil geen gegevens ontvangen die tot personen herleidbaar zijn. Daarom worden DIS-gegevens dubbel gepseudonimiseerd. Dit gebeurt eerst door het verzenden met de privacy- en verzendmodule waarmee u de bestanden verstuurt. Die gepseudonimiseerde bestanden komen terecht bij ZorgTTP, waar de tweede pseudonimisatie plaatsvindt. Dan pas verstuurt ZorgTTP uw bestand aan de NZa. Dit uiteindelijke bestand bevat dus geen tot individuen herleidbare gegevens. Het gepseudonimiseerde bestand bevat nog wel de vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar (niet de datum) en het geslacht.’

Welke gegevens wij moeten aanleveren per gedeclareerde prestatie/zorgproduct wordt genoemd: de ‘minimale dataset gb-ggz’.

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/gegevens-aanleveren

en

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_2012_22/1/