Zorg ICT Zorgen – Monsterlijke Dataregistratieverplichting

Een artikel gepubliceerd door ZorgICT over de monstelrijke hoeveelheid verplichte data die moet worden aangeleverd t.b.v. het nieuwe Zorgpresstatiemodel in de GGZ.

Enkele opvallende stukjes uit het artikel van 5 februari 2022:

Het doel van het nieuwe systeem is eigenlijk om tot de Heilige Graal van het kunnen voorspellen van zorguitgaven in de GGZ te kunnen geraken.

“Als één van de pijlers onder het systeem gebruikt men de HONOS+ vragenlijst, een zogenaamde ROM(Routine Outcome Monitoring) vragenlijst. De enige reden waarom de de Algemene Rekenkamer(AR) zo prominent die ROM-data als ongeschikt afwees is dat zij die als drijfzand beschouwde waarop een hele financiële constructie werd gebouwd.”

“Bij de evaluatie van de pilot geeft de NZa haar positieve duiding over het gebruik van het zorgclustermodel voor zorgvraagtypering. Dat terwijl ze constateert dat binnen het programma ‘zorgprestatiemodel” de partijen niet tot een gedragen duiding van de resultaten van de pilot met het zorgclustermodel kwamen.”

“De monsterlijke datahonger van de NZa legt een loodzware registratielast op de zorgverleners die veel tijd daarmee zoet zullen zijn en in de tijd geen patiënten kunnen behandelen.”

Voor ons drie ijzersterkte argumenten contractvrij te werken om op die manier zo min mogalijk bij te dragen aan een systeem wat geen positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg voor onze patienten. In het verlengde hiervan bieden wij ook al onze patienten actief privacyverklaringen aan.