Nieuwsbrief – februari 2022

Inhoud/onderwerpen:

  • 2022 invoering zorgprestatiemodel
  • 2022 contractvrij werken
  • Folder
  • Wachttijd

Beste collega,


Via onze vertrouwde nieuwbrief brengen we je graag op de hoogte van een aantal zaken.

2022 invoering zorgprestatiemodel.
Het nieuwe landelijke ggz bekostigingssysteem is sinds 1 januari van kracht. Er is van alles over te zeggen maar we tellen graag onze zegeningen. Zo is diagnostiek eindelijk een gekende zorgverrichting van GZ psychologen. Wanneer je een patiënt verwijst krijgt deze de diagnostiek-consulten vergoed, of er nu wel of niet daarna behandeling in de verzekerde zorg geboden mag worden. Goed nieuws dus.

2022 contractvrij werken Per 1 januari werken we contractvrij.
De redenen van onze keuze zijn je inmiddels wel helder lijkt ons. We zijn onverminderd blij met deze keuze. Cliënten die bij ons nu een eigen bijdrage betalen vinden dit een logische consequentie van een logische keuze. Dat doet ons goed. Cliënten kunnen de facturen indienen bij hun zorgverzekeraar en krijgen vergoed waar zij recht op hebben gezien hun polis. Vervelend is wel, naar nu pas blijkt, dat ingediende facturen regelmatig worden afgewezen. Er zou niet alles opstaan wat erop moet staan. Dit terwijl we factuurformat gebouwd hebben naar de richtlijnen. Zorgverzekeraars en NZa zeggen niet klaar te zijn met opleveren nieuwe ICT systemen. Dat blijkt nu dus in de praktijk. Factuureisen en procedures worden met terugwerkende kracht veranderd wat kan leiden tot afwijzingen door zorgverzekeraars. Wij betreuren deze gang van zaken en ervaren overmacht. Wij voldoen 100% aan de door NZa en zorgverzekeraars gestelde eisen en voorwaarden en zullen patiënten voorzien van een aangepaste correcte declaratie-nota’s zodra de ICT systemen hier klaar voor zijn.


Folder
Contractvrij werken roept vragen op. Uiteraard verwijs je patiënten naar ons met deze vragen. Wij staan hen altijd graag te woord. Het lijkt ons daarnaast ook fijn wanneer je de patiënt een folder mee kunt geven van onze praktijk zodat hij/zij zelf kan lezen over ons zorgaanbod en contractvrij werken. Binnenkort ontvang je van ons een envelop met folders.

Wachttijd
Waar onze wachttijden eerder ongewenst vaak opliepen tot wel 3 maanden is onze wachttijd nu aanzienlijk afgenomen. Uiteraard zal dit een gevolg zijn van onze keuze contractvrij te werken en de eigen bijdrage die hiervan een consequentie is. Cliënten die twijfelen bv vanuit een (nog) ambivalente motivatie kunnen afhaken op de eigenbijdrage. Voor cliënten met een laag inkomen kan de eigen bijdrage natuurlijk een dusdanig financiële hindernis zijn dat zij zich niet aanmelden. Wij betreuren dit maar kunnen dit niet meer oplossen. We hopen dat de inrichting van de ggz en de artefacten van de marktwerking in de zorg tot maatschappelijke discussie zal (blijven) leiden. In onze netwerken initiëren wij deze discussie voortdurend. Gelukkig merken we ook dat ook cliënten met een kleinere beurs kiezen voor behandeling bij ongecontracteerde zorgverleners zoals wij. Zij kiezen trots voor “een investering in mijzelf” zoals wij dit regelmatig horen van hen. Patiënten die zich aanmelden bij ons kunnen op dit moment binnen enkele weken terecht voor een eerste gesprek waarna behandeling meteen aansluitend plaatsvindt. Het nieuwe zorgstelsel maakt het daarnaast mogelijk in kortere tijd (door het kunnen plannen van langere sessies) diagnostiek en indicatiestelling te verrichten waarmee patiënt sneller weet waar hij/zij aan toe is en sneller duidelijk is wat wij hem of haar kunnen bieden. Diagnostiek- en behandelconsulten hoeven (vooralsnog) niet meer beperkt te worden tot 1 klacht of afgebakend deelgebied van cliënt’s klachtenbeeld.