CZ – Geen Uitvoer akkoordverklaringen GGZ 2022

CZ heeft de LVVP 22 december 2021 laten weten géén uitvoering te geven aan de voorwaarde dat voor een GGZ behandeling (zonder opname) bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een akkoordverklaring nodig is.

Het artikel staat hier gepubliceerd op de website va CZ.

Een print van deze webpagina is hier in PDF formaat te downloaden van onze site.