Zorg ICT Zorgen – Hoe NZa data binnen hengelt

HOE NZA TOT PERSOON HERLEIDBARE DATA VIA ZORGPRESTATIEMODEL GGZ BINNEN HENGELT een artikel geschreven door ZorgICT (W.J. Jongejan, 8 februari 2022) hoe vaag taalgebruik een lek privacy beleid in de GGZ probeert te verhullen.

Enkele passages uit het artikel: (Klik hier voor hele artikel)

Overheden en daaraan verbonden instituties gebruiken vaak verhullend woordgebruik als het gaat om het verzamelen van data van burgers. Het gaat dan meestal om het verzamelen van in principe tot persoon herleidbare data in centrale databases. Om het veilig te noemen gebruikt men vaak de kreet dat de data geanonimiseerd zijn, terwijl er eigenlijk sprake is van pseudonimisering. Pseudonimisering is beslist geen anonimisering en een beetje anoniem bestaat niet. Net zo min als in medische kringen “een beetje steriel” zou kunnen bestaan.

De NZa wil bij de data in het kader van het zorgprestatiemodel ook het zorgtraject-nummer weten. Het zorgtraject is de administratieve koppeling tussen de prestatie en de patiënt.
De reden dat zowel de NZa als Vektis(declaratie-items) dit zorgtrajectnummer willen hebben is gelegen in de wens om de “patient-journey” van iemand te kunnen volgen voor één en dezelfde kwaal. Volgende zorgepisoden voor dezelfde kwaal kan men dat automatisch koppelen. Het is dus een gigantische identifier.

De NZa spreekt op de website van de LVVP dat ze de dataset geminimaliseerd hebben. Desondanks spreekt men over het hanteren als bijzondere persoonsgegevens. Daarmee stelt men feitelijk dat ondanks maatregelen/minimalisering van unieke informatie-elementen herleiding via koppeling (geen geïsoleerde stroom data) mogelijk is. Daarbij moet men in ogenschouw nemen dat het bij de zorgvraagtypering om zeer veel medische gegevens op persoonsniveau gaat.

Vooralsnog is ook in geval van een getekende privacyverklaring vermelding zorgtrajectnummer op de factuur verplicht. Eerder dit jaar (onze peildatum: 5 januari 2022) was dit nummer nog niet opgenomen in de lijst van verplicht te vermelden items. Later is deze eis met terugwerkende kracht alsnog opgenomen (onze peildatum 26 jan 2022). Bron: NZa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 − 5 =