Nieuwsbrief – september 2022

Inhoud/onderwerpen:

  • Hete zomer; Grote zorgen
  • Folder en wachttijd

Beste collega,

Via onze vertrouwde nieuwbrief brengen we je graag op de hoogte van een aantal zaken.

Hete zomer, niet alleen het weer

We hopen dat jullie genoten hebben van deze warme zomer.

Ook in de GGZ is het een hete zomer geworden. De vrije artsenkeuze is opnieuw in gevaar.

Het contract-bevorderend-beleid van de overheid is in het nieuwe zorgakkoord als een olifant in een porseleinkast zichtbaar.

De drie punten waar het om gaat:

  • Vergoedingen voor ongecontracteerde zorg zullen worden verlaagd tot een niveau dat geen sprake meer is van een vrije keuze omdat de financiële consequenties voor velen de keuze opleggen.
  • De verplichting vooraf een offerte voor behandeling ter beoordeling aan te bieden.
  • Het verbod het financiële verschil als zorginstelling te compenseren voor patiënten.

‘Men’ wil dat patiënten alleen nog naar een gecontracteerd psycholoog gaan. Verkwanseling van een basisrecht op vrije artsenkeuze.

Ook de privacy van patiënten wordt ernstig geschaad in de verplichting tot data-aanlevering betreffende diagnose, zorgvraagtype en behandeling.

Hoewel we geen woorden hebben voor deze ontwikkelingen laten we ons horen in onze vlogs die we posten op LinkedIn en YouTube: link

Laat je horen, draag bij aan ons geluid en de kritiek die inmiddels is losgebarsten (like, deel, etc). Druk op de politiek moet worden opgevoerd.

Jij moet er toch ook niet aan denken dat je straks je patiënten niet meer kunt verwijzen naar de psycholoog van hun en jouw keuze en dat het beroepsgeheim geschaad moet worden?!

Onze Folder en wachttijd

Enige tijd geleden hebben we jullie voorzien van onze folders die je je patiënten kunt meegeven zodat zij zelf kunnen lezen over ons zorgaanbod en contractvrij werken. We hopen dat het verwijzen makkelijker maakt. Neem gerust contact met ons op wanneer je een nieuwe pakketje folders wilt ontvangen.

Onze wachttijd is op dit moment ongeveer ….

Addendum later verzonden:


Inhoud/onderwerpen:

  • Wachttijd (nu wel met tijdsaanduiding)
  • Wat te doen als patiënten worden geweigerd vanwege omzetplafond

Beste collega,

Wachttijd:

8 september is een nieuwsbrief verzonden waarin het huidig aantal weken wachttijd ontbrak. Bij deze alsnog: ongeveer 10 weken.

Omzetplafonds:

We hebben begrepen dat deze vraagt leeft: wat te doen als een patiënt niet terecht kan bij een praktijk die als reden opgeeft dat de omzetplafonds van diens zorgverzekeraar zijn bereikt?

Omdat wij geen contracten meer hebben met zorgverzekeraars heeft onze praktijk hier geen last van en kunnen wij vrijuit spreken over dit probleem. Iets wat we in Aflevering 10 Omzetplafond maar mondje dicht van ons YouTube kanaal “verbazing over bijzaken” dan ook met plezier hebben gedaan: https://youtu.be/KmDxsRBirt0

Maar wat kunnen jullie nu doen als dit probleem op jullie bordje komt?

Leg het probleem waar het hoort: de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars hebben volgens Artkel 11 van de Zorgverzekeringswet zorgplicht.

Sinds 1 januari 2018 zijn zorgverleners verplicht om de patiënt te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar, als de wachttijd langer is dan de Treeknorm:

Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_2034_22/1/ De maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg en vastgelegd in  het ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ (TH/BR-018). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.

Dus:

Als een patiënt niet terecht kan bij de praktijk waar u hem/haar naar heeft verwezen en patiënt u vraagt om hulp kunt u uw patiënt informeren over dit gegeven. Zijn of haar zorgverzekeraar zal patiënt moeten bedienen bij het zoeken naar een passend alternatief.