Drakentemmers Webinar

17 oktober 2022

‘Trauma en het lichaam’ van Anne Marsman

Tekst van website:

Onder grote belangstelling heeft dr. Anne Marsman op 17 oktober een inspirerend webinar gegeven over ‘Trauma en het lichaam’. De reacties van de deelnemers waren enthousiast en lovend. Anne stond stil bij de relatie tussen trauma en het lichaam en legde uit waarom lichaams- en ervaringgerichte methoden zo waardevol kunnen zijn in het herstel na trauma. De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden en de impact wordt (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd.

Anne Marsman is psycholoog bij het Centrum voor Transitie, in opleiding tot lichaamsgericht traumatherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn impact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten, en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Ze is grondlegger van www.Traumanet.org waarmee ze een laagdrempelig platform wil creëren waar je betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en herstel.
In het bijzonder voor mensen die zelf traumatische ervaring(en) hebben meegemaakt, maar ook voor naasten, hulpverleners, en iedereen die direct of indirect met trauma te maken heeft.

Link naar pagina Draktentemmers: hier

Gearchiveerd vanwege tijdsdruk, citaat website Drakentemmers:

De presentatie van Anne Marsman is net als de opname slechts tot 5 november op deze website te bekijken, dus wacht niet te lang! Daarna zijn ze uitsluitend voor de deelnemers aan Drakentemmers beschikbaar.

Powerpoint presentaties zijn vindbaar in onze onedrive:
Gezamelijk collegas\Vakkennis\Drakentemmers – webinar