Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse gezondheidsstelsel

Lopend promotieonderzoek Wallage, B. (2022)

Link naar website voorpublicatie: hier

Passage uit (einde)samenvatting:

Hoofdstuk 10 bevat de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek en enkele
slotbeschouwingen. Er wordt geconcludeerd dat er goede aanknopingspunten zijn om te veronderstellen dat het recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk is gewaarborgd en in het bijzonder is verankerd in artikel 8 lid 1 EVRM. Omdat het recht op vrije artsenkeuze daarmee onderdeel is van het fundamenteel rechtelijke kader en de constitutie is het zorgelijk dat dit fundamentele recht in haar uiteenlopende verschijnings vormen juridisch kwetsbaar is vormgegeven binnen het stelsel van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de uitwerking van dit recht binnen de Zvw voor verzekerden met een naturapolis en voor de Wlz, waar de keuzevrijheid is beperkt voor verzekerden om te kiezen voor een verblijfsinstelling naar keuze.

PDF complete samenvatting: