CZ – Vragen beleid 2023

Email verzonden 25-11-2022:

Beste CZ,

In geval een klant van u graag (recht op vrije artsenkeuze) in 2023 bij een ongecontracteerde behandelaar (GZ-psycholoog) in behandeling wil, dient het volgende aan u overhandigd te worden om toestemming van CZ te krijgen zo lezen wij in uw polisvoorwaarden:

  • Verwijsbrief huisarts
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Offerte

Verder stelt u als voorwaarde voor vergoeding dat uw klant geen gebruik maakt van zijn recht op privacy.

Wij hebben de volgende vragen:

1.

Klopt het dat als patiënt gebruik maakt van zijn recht op privacy middels het ondertekenen van een privacyverklaring u niet over zal gaan tot vergoeding? En hoe verhoudt dit zich tot uw zorginkoopplicht?

2.

Stel u beschikt over een verwijsbrief huisarts, een diagnose en een behandelplan, waar heeft u dan de offerte nog voor nodig? U stelt behandelaren in uw contracten immers verplicht evidence based te werken dus u kunt op basis van een diagnose en behandelplan zelf het bedrag vaststellen op basis van de NZA tarieven.

3.

Stel u ontvangt een verwijsbrief, diagnose, behandelplan en offerte met een lager bedrag daarop vermeld dan op basis van de geldende behandelrichtlijnen i.c.m. het NZA-kostprijs-onderzoeken vastgesteld uurtarief passend is; gaat u dan ook inhoudelijk controleren of er wel sprake is van een volledige behandeling? Of neemt u genoegen met mindere kwaliteit ten gunste van een financieel voordeel voor u? En hoe verhoudt dit zich tot de reclameboodschappen die u (potentiële) klanten voorschotelt?

4.

Stel u ontvangt:

  • een verwijsbrief,
  • diagnose die binnen de vergoede zorg valt,
  • een behandelplan wat een volgens vigerende richtlijnen behandeling beschrijft
  • een offerte die een op basis van de NZA-kostprijs-onderzoeken vastgesteld uurtarief hanteert

Gaat u dan altijd over tot vergoeding?

Wij werken contractvrij omdat inhoud van de contracten niet verenigbaar is met de plicht volgens de vigerende richtlijnen te behandelen.

CZ beslaat ongeveer 35% van het patiëntenbestand van onze verwijzers. Het wegvallen van onze praktijk (4 GZ Psychologen in de Reeshof, Tilburg) zal een forse impact hebben op zowel inwoners als verwijzers die aanzienlijk een deel van hun patiënten niet kwijt zullen kunnen. De kans is groot dat hun reeds overbelaste POH-GGZers hiermee nog verder overbelast zullen worden en grote kans dat een deel van deze patiënten zal verslechteren en uiteindelijk op de wachtlijst SGGZ zal moeten worden geplaatst.

Wij verwachten antwoord op uw vragen zodat wij onze verwijzers kunnen informeren over de verwachte bijdrage die wij kunnen leveren in de behandeling van CZ patiënten in Tilburg, Reeshof. Tevens willen wij naar zowel onze verwijzers als de patiënten kunnen communiceren dat wij er alles aan hebben gedaan over te gaan tot het leveren van gevraagde zorg. Dit in het licht van onze zorgplicht maar ook wijzend op uw plicht voldoende zorg in te kopen. Als uw beleid afwijzing van vergoedingen gaat inhouden zal dat dus leiden tot een forse onderbezetting GGZ hulpverlening in Tilburg, Reeshof. Dit bericht, en uw antwoorden zullen we om die reden als nieuwsbrief verspreiden.

Hartelijke groet,

Matthijs Blom

Anja de Bok

Psychologiepraktijk Reeshof