Nieuwsbrief – februari 2023

Inhoud/onderwerpen:
-verheugen jullie je ook?
-juridische actie
-wachttijd
-consultatie 2.0

Beste collega,


Verheugen jullie je ook?
Je hoort al jaren van ons over ‘gedoe’ van de regelgeving in de ggz dat ons beroep bedreigt. Inmiddels zijn wij helaas niet meer de enige beroepsgroep die zich gemangeld voelt door regelgeving en marktwerking. Jullie weten er alles van inmiddels. Helaas. Dat is geenszins reden voor vreugde maar wij verheugen ons dat er nu toenemend aandacht is in de media voor de problemen in de zorg. We merken ook dat cliënten zich meer bewust worden van wat er speelt. Patiënten-
organisaties roeren zich ook.

Juridische actie
Onze beroepsgroep roert zich inmiddels niet alleen in de media maar spant een rechtszaak aan:
Quote:
Help ons het vertrouwen in de spreekkamer en de privacy van cliënten te beschermen. Een groep psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) start een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De reden daarvoor is nieuwe regelgeving die de NZa in 2022 aankondigde. Hierin worden psychiaters en psychologen verplicht om zeer indringende privacygevoelige vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten op persoonsniveau aan de NZa te leveren. Leveren ze deze informatie niet aan, dan ontvangen ze een boete van de NZa. Wil je, net als wij, de crowdfunding steunen ga dan naar: https://vertrouwenindeggz.nl
Zou jij als ggz client willen dat je zeer persoonlijke data naar de NZa gaan?
Zou jij willen dat je zeer persoonlijke data naar je zorgverzekering moeten om toestemming te krijgen dat je in behandeling gaat? Wil jij als verwijzer dat je cliënten dit moeten?


Wachttijd
Rond 4 a 5 weken. Bij verwijzing op naam mogelijk (iets) langer


Consultatie 2.0
Uit het MDO begrepen we dat onderstaande bij jullie nog niet goed is aangekomen. Daarom nogmaals dit bericht:
Je weet ons te vinden voor consultatie bij vragen over een patiënt van jou, wat hij/zij nodig heeft, waar kan hij/zij terecht. We willen een stap verder gaan en ons beschikbaar stellen om met jou EN je patiënt op je spreekuur consulterend aanwezig te zijn. Dit is mogelijk bij patiënten die níet bij ons in behandeling zijn maar waar uitleg over psychische problematiek, de ggz, educatief en motiverend nodig is. Zo hopen we je nog meer te kunnen ondersteunen in deze tijd waarin jullie spreekuren zwaar belast zijn, niet in de laatste plaats met psychologische problemen.
Wil je hier gebruik van maken?
Email het secretariaat of bel op het telefonisch spreekuur, dan is Priscilla er (dagelijks tussen 10:00 en 11:00).
Wij nemen dan contact met je op.