Nieuwsbrief – juni 2023

Inhoud/onderwerpen:
-Midden in dit jaar
-Vertrek Annelies
-Beroepsgeheim en juridische stappen
-Wachttijd

Beste collega,


Midden in dit jaar
Het is zomer. Via vorige nieuwsbrieven namen we jullie mee in de hectiek aan marktwerking en regelgeving waar wij, in de ggz, mee te maken hebben. We nemen jullie ook graag transparant mee in de koers die wij varen waaronder de keuze die wij maakten om contractvrij te gaan werken. Jullie kennen de ‘ins en outs’ van onze overwegingen. Nu, medio 2023, willen we jullie nu ook heel graag vertellen dat onze cliënten deze overwegingen ten volle respecteren en van harte ondersteunen, ook al moeten zij bij ons een eigen bijdrage betalen (tenzij zij een restitutiepolis hebben afgesloten). Cliënten vertellen ons dat ze een investering in hun eigen gezondheid een
goede zaak vinden, net als investeren in andere goede zaken als bijvoorbeeld hobby’s, vakanties, sportschool, sociale activiteiten en goede voeding. Wij zijn blij met deze bevestiging van cliënten dat goede zorg gezonde keuzes vraagt. Uiteraard beseffen wij dat we de mensen die hier anders in staan niet zien. Ondanks dat willen we jullie deze feedback niet onthouden.


Groot verlies
In schril contrast met het bovenstaande staat dat ons Kinder- en Jeugd psychotherapeute Annelies van Ree per 1 augustus niet meer werkzaam zal zijn in onze praktijk. Annelies heeft hier jaren 1 dag in de week gewerkt om de jeugdigen uit de Reeshof, op verwijzing van ‘onze’ huisartsen, in hun eigen wijk te kunnen behandelen. Dat was erg fijn. Annelies heeft van de Gemeente Tilburg echter geen contract meer toegekend gekregen. Over de redenen zullen we het hier niet hebben want dan wordt dit naast een verdrietig een heel boos stuk. We zijn Annelies dus helaas verloren voor de Reeshof. Gelukkig blijft Annelies haar vak beoefenen in haar eigen praktijk in Goirle en blijft ze aan ons team verbonden als partner en intervisie-collega.


Beroepsgeheim en Juridische stappen
In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen hoe de NZa probeert een database met vertrouwelijke cliënten-gegevens te vullen. Alle zorgverleners in de GGZ zijn verplicht aan te leveren in het kader van het nieuwe bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel.
Het zal je niet ontgaan zijn dat in deze kwestie de gemoederen verhit zijn. Per 1 juli a.s. is data-aanlevering verplicht. Onze beroepsgroep maakt groot bezwaar tegen deze aantasting van het beroepsgeheim. Via crowdfunding zijn inmiddels voldoende middelen verzameld en is een rechtszaak aangespannen. Deze dient in september.
Wil je meer lezen: https://vertrouwenindeggz.nl


Wachttijd
Ongeveer 12 weken. Gezien de vakantieperiode is dit langer dan je van ons gewend bent. Bij verwijzing op naam kan de wachttijd ook langer zijn. Cliënten worden hier bij aanmelding helder over geïnformeerd.