Persbericht – Lancering rechtszaak tegen databank met profielen van GGZ-cliënten

Lancering rechtszaak tegen databank met profielen van GGZ-cliënten

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, die in februari een rechtszaak aankondigde tegen de Nederlandse Zorgautoriteit, presenteert op dinsdagavond 5 september haar dagvaarding tijdens een publieke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Pers en publiek zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Op de bijeenkomst zullen de behandelaren en cliënten die de rechtszaak starten vertellen over hun beweegredenen om een rechtszaak te starten tegen de aanleg van een databank met profielen van GGZ-cliënten. Ook zullen er bijdragen zijn van hoogleraar Psychiatrie Jim van Os en rechtsgeleerde Tijmen Wisman. Aafke Romeijn zorgt voor de muzikale begeleiding.

Indringende vragenlijsten

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli 2023 verplicht om over alle cliënten een vragenlijst aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te leveren over hun sociale en mentale problemen. De vragen gaan over alles van verslavingen, waanvoorstellingen, agressie- en relatieproblemen tot depressies en zelfverwondingen. De NZa eist deze informatie op om een algoritme te ontwikkelen waarmee ze wil voorspellen hoe duur een behandeling van een GGZ-cliënt zal zijn.

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit psychiaters, psychologen, cliënten en drie maatschappelijke organisaties, start een rechtszaak tegen deze regelgeving. Het aanleveren van deze informatie uit de spreekkamer is in strijd met het medisch beroepsgeheim. Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken gerenommeerde wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen sterk in twijfel.

Het programma

Vertrouwen in de GGZ presenteert op deze bijeenkomst haar dagvaarding tegen de NZa. Daarbij komen de behandelaren en de cliënten aan het woord over hun beweegredenen om mee te doen aan de rechtszaak. Een aantal van hen zal ook een persoonlijke bijdrage houden. De andere bijdragen op deze avond bestaan uit:

Tijmen Wisman is rechtsgeleerde aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het Platform Burgerrechten dat mede-eiser is in de rechtszaak tegen de NZa. Hij zal namens Vertrouwen in de GGZ uitleggen waarop de rechtszaak zich richt en waartegen de NZa zich zal moeten verdedigen in de rechtbank.

Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie en één van de vele wetenschappers die de rechtszaak tegen de NZa steunen. Vanuit de wetenschap is er forse kritiek op de plannen van de NZa. Jim van Os zal uiteenzetten waarom het plan van de NZa niet werkt, en zal ook ingaan op alternatieve oplossingen die het medisch beroepsgeheim wel in ere houden.

Aafke Romeijn is muzikant en schrijfster en zal deze avond een aantal nummers ten gehore brengen. Het onderwerp mentale gezondheid is een veelvoorkomend thema in zowel haar muziek als haar boeken en artikelen.

Aan het slot van de avond zal er ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek en zullen er verschillende stellingen met de zaal worden bediscussieerd.

De moderator van de avond is Lotte Bouwman, journalist en als cliënt en ervaringsdeskundige mede-eiser in de rechtszaak tegen de NZa.

De publieksbijeenkomst duurt van 20.00u tot 22.00u. Na afloop is er gelegenheid om te borrelen.

Om de bijeenkomst bij te wonen, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via Eventbrite.

De entree is gratis, maar de initiatiefnemers stellen het zeer op prijs als bezoekers die hiertoe in staat zijn een donatie willen doen aan de crowdfunding voor de rechtszaak en campagne.

Kijk voor meer informatie over de rechtszaak op www.vertrouwenindeggz.nl.