Mw. drs. Anja de Bok

Als GZ psycholoog werkzaam in de generalistische basis ggz (eerstelijn) behandelt Anja het brede scala van gb ggz problematiek waarmee mensen zich bij ons aanmelden.

Daarnaast ligt haar specifieke expertise en ervaring op het gebied van identiteitsvraagstukken, (partner)relatievorming, (rouw)verwerking en hechting. Bij deze thema’s werkt ze, naast de cognitieve gedragstherapie, graag vanuit psychodynamisch kader, basis-schematherapie-model, EFT en narratieve psychologie.

Mensen kunnen zich afvragen hoe het toch komt dat het hen, ondanks hun inzicht, kennis en vaardigheden, toch niet lukt om disfunctionele patronen te doorbreken. Oorzaken hiervoor worden niet zelden teruggevonden in de hechtingsgeschiedenis waar patronen zijn ontstaan die men zich niet bewust is, die niet zo opvallen omdat ze geautomatiseerd zijn en die zo vertrouwd zijn voor mensen dat ze niet zien hoe disfunctioneel ze zijn.

Een diagnostisch narratief proces nodigt uit je verhaal te onderzoeken, vanuit verschillend perspectief. Er komt ruimte voor verwerking en losmaking. Voor nieuwe reflectie en betekenisgeving, voor nieuwe gedachten en emoties. Voor nieuw en effectiever gedrag en communicatie en dus (sociale)weerbaarheid.

Wanneer je contact wil met Anja dan kan dat via Email, Siilo of telefonisch via de praktijk op 013 5718688