Mw. drs. Anja de Bok

Mijn ervaring ligt verder op het gebied van identiteitsvraagstukken, relatievorming, (rouw)verwerking en hechting. Bij deze thema’s werk ik graag vanuit psychodynamisch kader, basis-schematherapie-model en narratieve psychologie. Een narratief proces nodigt uit je verhaal te onderzoeken, vanuit verschillend perspectief. Er komt ruimte voor verwerking en losmaking. Voor nieuwe reflectie en betekenisgeving, voor nieuwe gedachten en emoties.