Mw. drs. Edith Blommerde

Mijn specialisatie ligt op het gebied van de medische psychologie, dat zich richt op de combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Enerzijds richt de medische psychologie zich op het werkveld van de psycho-somatiek, dwz de relatie tussen ziekte en gedrag. Dit gaatover de invloed van psychologische factoren op ziekte en op klachtenniveau (factoren zoals stress, verwerking, stemming, omgang/coping, persoonlijke kenmerken). Verder kan sprake zijn van functionele klachten, ofwel onbegrepen lichamelijke klachten. Anderzijds richt de medische psychologie zich op het werkveld van de somato-psychologie, dwz klachten samenhangend met ziekte of medische behandeling, of de gevolgen hiervan (verwerking en aanpassing na acute ziekte of chronische aandoening, omgang met gevolgen van ziekte of medische behandeling).

Ik breng 30 jaar werkervaring mee vanuit verschillende algemene ziekenhuizen in Nederland, waarbij ik met diverse specialismen heb samengewerkt.