Mw. drs. Edith Blommerde

Als GZ psycholoog werkzaam in de generalistische basis ggz (eerstelijn) behandelt Edith het brede scala van gb ggz problematiek waarmee mensen zich bij ons aanmelden.

Daarnaast ligt haar specifieke expertise en ervaring op het gebied van de medische psychologie, welke zich richt op de combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Enerzijds is Edith ervaren in het werkveld van de medische psychologie dat zich richt op psycho-somatiek, d.w.z. de relatie tussen ziekte en gedrag. Hier gaat het over de invloed van psychologische factoren op het lichaam en op ontstaan van klachten. Denk bijvoorbeeld aan de impact van stress/overbelasting, angst- en stemmingsproblemen, relationele problemen en stagnerende verwerking. En denk aan de combinatie hiervan met persoonlijke factoren als coping- en persoonlijke trekken. Verder kan sprake zijn van functionele klachten of van onbegrepen lichamelijke klachten.

Anderzijds is Edith ervaren in het werkveld van de medische psychologie dat zich richt op de somato-psychologie, d.w.z. psychische klachten die samen hangen met een somatische ziekte of medische behandeling, of klachten die samen hangen met de impact en gevolgen van ziekte. Denk o.a. aan verwerking, angsten, somberheid en aanpassing na acute ziekte of chronische aandoening.

Edith brengt 30 jaar werkervaring mee vanuit verschillende algemene ziekenhuizen in Nederland. Ze heeft samengewerkt met vele medisch specialismen en ze beschikt over een dijk aan kennis van diverse ziektebeelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prikkelbare darm syndroom, aanhoudende lichamelijke klachten, obesitas, revalidatie etc.

Wanneer je contact wil met Edith dan kan dat via Email, Siilo of telefonisch via de praktijk op 013 5718688.