Mw. MSc. Maaike Woestenberg

Als GZ psycholoog werkzaam in de generalistische basis ggz (eerstelijn) behandelt Maaike het brede scala van gb ggz problematiek waarmee mensen zich bij ons aanmelden.

Daarnaast ligt haar specifieke expertise en ervaring op het gebied van ouderenzorg in brede zin zoals levensfaseproblematiek van ouderen. Denk aan specifieke angst of -stemmingsproblemen, rouw en verlieservaringen van ouderen. Denk zeker ook aan de belasting van de mantelzorgers rondom de oudere mens zoals bijvoorbeeld: de partner, de kinderen en/of andere verzorgers. Maaike kent de problemen van de mantelzorgers. Ze weet waar ze mee te maken hebben op grond van haar ruime kennis en ervaring van ziektebeelden in de ouderenzorg (bv dementiële beelden). Ze heeft lang als psycholoog in de ouderenzorg gewerkt.

Verder heeft Maaikes expertise op gebied van ontwikkelingsfasen, opvoedingsbelasting en traumabehandeling (o.a. seksueel misbruik).

Wanneer je contact wil met Maaike dan kan dat via Email, Siilo of telefonisch via de praktijk op 013 5718688.