Dhr. drs. Matthijs Blom

Als GZ psycholoog werkzaam in de generalistische basis ggz (eerstelijn) behandelt Matthijs het brede scala van gb ggz problematiek waarmee mensen zich bij ons aanmelden.

Daarnaast ligt zijn specifieke expertise en ervaring op het gebied van werk gerelateerde problematiek. In een ver verleden is zijn interesse in burnout-preventie, -behandeling en arbeidsproblemen/-conflicten ontstaan. Het in kaart brengen van persoonlijkheidseigenschappen in relatie tot arbeidsomstandigheden en omgevingsfactoren in combinatie met up to date kennis over wetgeving (wet poortwachter) en een globaal beeld van de gangbare re-integratie procedures maken hem zeer geschikt voor een coördinerende rol bij werkhervatting.

Het in de arm nemen van een psycholoog bij werk gerelateerde problemen is fijn omdat een gb ggz psycholoog, zoals Matthijs, niet betrokken is in de belangenstrijd zoals andere partijen dit automatisch wel zijn (werkgever, AOV, bedrijfsarts, UWV). Zo is Matthijs een kundig en bovenal onafhankelijk adviseur waarbij je je als client veilig voelt.

Verder ligt Matthijs’ expertise op gebied van doorbreken van (middelen) afhankelijkheid, gewoontegedrag en verslaving.

Wanneer je contact wil met Matthijs dan kan dat via Email, Siilo of telefonisch via de praktijk op 013 5718688.