Nieuwsbrief – september 2023

Inhoud/onderwerpen:
-Korte wachttijd
-Consultatie opties
-Afsluitrapportages
-Beroepsgeheim en juridische stappen

Beste collega,

We hopen dat je een fijne zomer hebt gehad en bijgetankt weer lekker aan de slag bent, net als wij.

Wachttijd

In onze vorige nieuwsbrief meldden we je een voor ons doen lange wachttijd gezien de vakantieperiode.

De doorloop is nu weer optimaal waardoor de wachttijd weer aanzienlijk korter is: een client die zich nu aanmeldt kan binnen 3 weken terecht.  

Bij verwijzing op naam van een specifieke behandelaar/psycholoog kan de wachttijd langer zijn. Cliënten worden hier bij aanmelding helder over geïnformeerd.

Consultatie-opties

Wij begrijpen uit vragen dat het niet iedereen even duidelijk is wat de mogelijkheden zijn voor consultatie binnen PrimacuraGGZ kader. De opties:

-wil je ons consulteren bv over indicatiestelling van een patiënt die niet bij ons in behandeling is, dan kun je ons bellen voor een bel- of F2F consultatieafspraak vergoed door Primacura.

-wil je ons verzoeken om een consultatie meekijk-consult dan komt 1 van ons als deelnemer op je spreekuur waarin jij de patient ziet (vergoed door Primacura).

-in de kernteam-bijeenkomsten consulteer je de psycholoog  (2 psychologen van ons team zijn aanwezig in het kernteam GC Reeshof) met algemene vragen bv tav indicatiestelling, sociale kaart etc.

NB het MDO oude stijl (waarin uitgebreide casuïstiek bespreking mogelijk was ) is met dit nieuwe format dus niet meer mogelijk.

Bel voor consultatie 013 5718688.

Tussen 10.00 en 11.00uur krijg je rechtstreeks Priscilla van de Put, onze assistente, aan de lijn die meteen de afspraak met je in kan plannen. Spreek buiten deze tijd onze voicemail in en we bellen je zsm terug. Uiteraard zijn we altijd beschikbaar voor overleg over cliënten die bij ons in behandeling zijn.

Afsluitrapportages

Gebleken is dat door technische problemen bij Intramed/zorgmail dat onze afsluitrapportages niet altijd bij je aankomen.  We kunnen dit niet overzien noch oplossen.

Dus: neem contact met ons op wanneer je geen brief hebt ontvangen. Dan is er nl iets technisch misgegaan en lossen we het samen op.

Beroepsgeheim en Juridische stappen

Afgelopen dinsdag is de rechtszaak gelanceerd, aangespannen tegen de NZa door vele ggz professionals, waaronder wij, die zich verenigd hebben in https://vertrouwenindeggz.nl/

‘Help ons het vertrouwen in de spreekkamer en de privacy van cliënten te beschermen.

Een groep psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) start een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De reden daarvoor is nieuwe regelgeving die de NZa in 2022 aankondigde. Hierin worden psychiaters en psychologen verplicht om zeer indringende privacygevoelige vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten op persoonsniveau aan de NZa te leveren. Leveren ze deze informatie niet aan, dan ontvangen ze een boete van de NZa.’