VVAA: Hebben de NZa en de AP zich vergist?

Vereniging Arts en Auto, VVAA publiceerde 7 september een blog met de volgende inleiding:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ingestemd met het uitvragen van zeer gevoelige medische gegevens van 800.000 patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die zegt daarmee een ‘algoritme te willen trainen’ om te komen tot terugdringen van wachtlijsten in de GGZ.

Dat klinkt heel nobel en lijkt een geaccepteerd doel, maar heiligt het doel de middelen? Het beroepsgeheim, dat hiermee mogelijk geschonden wordt, is een van de allerbelangrijkste fundamenten van de zorg, zeker in de GGZ.
Er zijn veel vragen.
De rechter moet uitkomst bieden.

Lees hier er volledige artikel: https://www.vvaa.nl/nieuws-en-kennis/nieuws-en-artikelen/blog-medische-gegevens