Nieuwsbrief – november 2023

Inhoud/onderwerpen:
-Zeer korte wachttijd
-WIN – WIN
-Uitbreiding van ons team
-Haptonoom/haptotherapeut gezocht
-Onze Psychologiewinkel

Beste collega,


Zeer korte wachttijd
Onze wachttijd is op dit moment kort. Dat werkt fijn, voor jullie en voor ons.
Met beoogde uitbreiding van ons team (hierover onder meer) zal met de komst van onze nieuwe collega’s die gaan starten met een nog lege caseload de wachttijd zeer kort zijn. Patiënten die je verwijst kunnen in 2024 vrijwel onmiddellijk starten.


WIN – WIN
Met uitbreiding van ons team kiezen we als zelfstandig gevestigde ondernemers in de gb ggz voor actie: we gaan ervoor! Dat is in het huidige ggz klimaat verre van zelfsprekend. Contracten met zorgverzekeraars zijn onhaalbaar, de privacy van ggz patiënten is in het geding en het recht op Vrije artsen staat wederom weer op de helling hetgeen een bedreiging is voor ongecontracteerd werken. Toch gaan wij ervoor, nog steeds contractvrij werkend, om onze eigen kwaliteit en ethiek te kunnen borgen. Dat bevalt ons goed. En jullie patiënten ook: We hebben een uitstekende naam, mooie behandelresultaten en hoge beoordeling door onze cliënten die een eigen bijdrage gemotiveerd betalen. Onze, met contractvrijwerken, gekozen autonomie bevalt ons goed. En jou als verwijzer ook want onze wachttijden zijn kort, we hebben geen omzetplafonds waardoor we je patiënten in de loop van het jaar moeten weigeren en je zult bij ons nooit een ‘wachtlijst gesloten’ aantreffen.
Zo zijn wij voor jou een beschikbare partner. Dit geldt ook voor consultatie.
Wij gaan er dus voor en we hopen dat jij je patiënten gericht naar ons blijft verwijzen door hen niet te ontmoedigen (gezien de eigen bijdrage) maar juist te motiveren.
Je patiënten kunnen ons bellen met al hun vragen. Verwijs hen gerust naar onze website of praktijk (0135718688)
Alleen wanneer niet alleen gecontracteerde zorgverleners maar alle goede zorgverleners een plaats in onze gezondheidszorg hebben, behouden we met elkaar een solidair netwerk.


Uitbreiding van ons team
Gezien de vrijgekomen ruimtes in ons praktijkpand zijn we op zoek naar 1, liefst 2, GZ-psychologen die ons gb-ggz team gaan uitbreiden. Met genoegen kunnen we je melden dat zich inmiddels enkele zeer geschikte kandidaten hebben gemeld met
wie wij in gesprek zijn. Dit is in tijd van schaarste aan GZ-psychologen enorm fijn.
Je hoort van ons wanneer we definitieve keuzes hebben gemaakt.


Haptonoom/haptotherapeut gezocht
Daarnaast zouden wij heel graag onze mooie behandelruimte op de begane grond verhuren aan een zelfstandig gevestigd haptonoom/haptotherapeut. Deze discipline ontbreekt in ons Gezondheidscentrum Reeshof en zou, zeker letterlijk IN een (onze) psychologie praktijk een prachtige aanvulling zijn.

We sluiten deze nieuwsbrief af met een leuke cliffhanger:

Onze Psychologiewinkel

De Psychologiewinkel ‘Online Speciaalzaak in gewone zaken’
Webshop van Psychologiepraktijk Reeshof
Psychologie is de wetenschap, therapie ons ambacht, onze webshop bron vol informatie.
Zeer binnenkort hoor je meer………