Ons Team

Ons Team

De cliënten die afgelopen periode bij ons in behandeling zijn geweest geven ons een gemiddelde score van 9,3 op de CQI ambulante GGZ (score 1 – 10) . De CQI, consumer quality index, is een landelijk gehanteerde vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten.

Klik op de foto’s voor onze individuele registraties, expertises en kwaliteitsstatuten.

Wie zijn wij?

Wij zijn GZ-psychologen met hart en ziel en veel ervaring binnen de (gb)-ggz. Naast overeenkomsten zoals de passie voor ons vak en persoonlijke aandacht  voor onze cliënten zijn er ook verschillen. Klik op de foto voor relevante registraties, specialisaties, ervaring, interesses en prestaties m.b.t. specifieke werkgebieden per therapeut.


Onze kernwaarden

Integriteit

‘Psychologie is de wetenschap, therapie het ambacht’ vinden wij.
Wij beoefenen dit ambacht zorgvuldig als betrouwbare en veilige gesprekspartner voor onze cliënten.
Wij zetten ons in voor onze cliënten met optimale drive, niet alleen in optimale op maat gesneden behandeling maar ook in follow up advies en nazorg indien nodig. Wij zijn niet bang het niet te weten. Zo leren we van overleg en consultatie.
Zo zijn we voor onze verwijzers betrouwbare partners.
Wij investeren intensief in multidisciplinair overleg (korte lijnen en structurele MDO’s).
Wij willen graag een goede werkplek zijn. Mensen die fijn werken samen, ontwikkelen, groeien, hebben plezier en blijven lang samenwerken.
Wij zijn kritisch op beleidszaken zoals regelgeving en zorgcontracten en maken bewuste keuzes in belang van ons vak en onze cliënten. Zo zijn wij voortdurend regionaal en landelijk actief op dit beleidsvlak met onze partners de beroepsverenigingen en regionale zorggroepen.

Stabiliteit

Wij beoefenen ons moeilijke ambacht niet alleen, maar in teamverband. We verenigen onze krachten, kennis, kunde en beroepsplezier. We hebben ieder voor de lange termijn gekozen voor onze samenwerking. Wij hebben onderling korte lijntjes en nemen samen deel aan intervisie binnen de praktijk en met de kinder- en jeugd psychotherapeute verbonden aan het Gezondheidscentrum.

De praktijkhouders regelen alle zaken die op praktijkniveau geregeld kunnen worden zodat we onze tijd zo optimaal mogelijk kunnen besteden aan onze cliënten.

Onze praktijk is sinds ruim 25 jaar een vaste partner in de wijk. Met onze kwaliteit en betrokkenheid zijn wij verankerd in de wijk.
We hebben kundige partners om ons heen ter ondersteuning van de praktijkvoering zoals onze systeembeheerder, onze accountant maar ook onze hovenier en interieurverzorgster.

Innovatie

Wij voelen ons de speciaalzaak in de gb ggz, niet een supermarkt. ‘Bewust klein maar fijn’.
We zijn actief, nieuwsgierig en slagvaardig in vernieuwing en ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als in beleidszaken, zowel op praktijkniveau als landelijk.
Vakinhoudelijk ontwikkelen we met elkaar via nascholing en onderling delen van kennis.
Beroepsinhoudelijk ontwikkelen we met input van collega’s, beroepsverenigingen en zorgmakelaar bv op gebied van ICT, E-Health, contracten en contacten met zorgverzekeraars en wet- en regelgeving.
Door ontbreken van een dure organisatiestructuur met ingewikkelde hiërarchische managementlagen wordt ieders inbreng gehoord, gezien en gewaardeerd.
Wil jij je bemoeien? Graag! Jij bemoeit je met ons en wij met jou; wij bemoeien ons met elkaar, met veel plezier en passie voor het vak.
Wij participeren monodisciplinair in ketenzorgprojecten en diverse samenwerkingsverbanden.
Wij zijn onderdeel van multidisciplinaire samenwerking en (nieuwe) projecten met onze collega’s van het Gezondheidscentrum Reeshof: https://www.gcreeshof.nl/


Onze behandelfilosofie

Van oudsher heeft de medicus aandacht voor het lichaam, de psycholoog aandacht voor de geest en de socioloog aandacht voor de sociale omgeving en groepsdynamiek. Echter hebben deze drie aandachtsgebieden grote overlap.

Wij werken vanuit gedegen diagnostiek waarbij niet het medische ziekte-model en diagnostische labels centraal staan maar het holistische bio-psycho-sociale model voor ons leidend is. Dit vormt de basis voor transparante samenwerking met u om diagnostisch inzicht te krijgen in de factoren die in uw problematiek een rol spelen. (Zelf)inzicht is de basis voor verandering.