Home

Welkom op onze website

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met moeilijkheden of kan in een crisis terecht komen. Zo kun je psychische klachten krijgen zoals depressiviteit, angsten, spanningsklachten of kun je bijvoorbeeld moeilijkheden krijgen op je werk, in je partnerrelatie, op school, met de opvoeding van je kinderen, met je gezondheid of met je familie. Vaak lukt het om zelf tot een oplossing te komen. Soms lukt dat niet. Als u er zelf niet uitkomt is het verstandig deskundige hulp in te roepen, of advies te vragen.

Psychologiepraktijk Reeshof-Baarle is een Basis Generalistische GGZ praktijk gevestigd binnen het Gezondheidscentrum Reeshof. Basis Generalistische GGZ is een nieuwe benaming per 1 januari 2014 voor Eerstelijnspsychologische zorg. We bieden kortdurende hulp aan mensen met diverse soorten problemen en werken nauw samen met andere zorgverleners van diverse disciplines, zowel binnen als buiten het Gezondheidscentrum.

Op deze website vindt u informatie:

  • voor cliënten
  • voor verwijzers
  • over de psychologen die in onze praktijk werkzaam zijn
  • over hoe u contact kunt leggen

Wachttijd
Op dit moment is de wachttijd tussen uw aanmelding en uw intakegesprek ongeveer 3 à 4 weken. Er is geen wachttijd tussen intakegesprek en de start van de behandeling. D.w.z aansluitend aan het eerste gesprek start de behandeling indien overgegaan wordt tot behandeling. Telefonisch kunnen wij u nader informeren. Voor wachttijd maakt het niet uit bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contact
U kunt op 3 manieren contact met ons leggen:

Telefonisch
Afspraken kunnen gemaakt worden via de assistente tel 013 5718688. Op maandag, dinsdag en donderdag is onze assistente vaak rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Op alle overige tijdstippen en dagen kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld (meestal dezelfde werkdag).

Per Mail
U kunt gebruik maken van dit formulier (klikken) als u per mail een eerste afspraak wilt maken, als u informatie wilt, of een vraag heeft. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug.

Per Post
Doesburgstraat 10, 5043 GC Tilburg